• Witaj na stronie internetowej "Lidera Pojezierza"!
  • Mobilna aplikacja turystyczna "Polskie Trasy"
    Zapraszamy do zwiedzania najciekawszych i uroczych zakątków naszego obszaru
  • Zrealizowałeś projekt w ramach PROW lub PO RiM?
    Prześlij do nas informację na ten temat w celu umieszczenia projektu na Mapie Dobrych Praktyk!

KOMUNIKAT W SPRAWIE DZIAŁAŃ AKTYWIZUJĄCYCH!

Szanowni Państwo,

informujemy, że realizacja działań aktywizujących rozpocznie się w 2019 roku.

Aktualności - najnowsze informacje

Województwo Zachodniopomorskie od 9 lat jest członkiem Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Obecnie należy już do niej 27 regionów, głównie z państw basenu Morza Bałtyckiego. W każdym z regionów istnieje regionalna sieć, która zrzesza producentów.

W Zachodniopomorskiem są oni skupieni w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorze Zachodnie. Ma ona 51 członków. To m.in. restauracje, gospodarstwa agroturystyczne, gospody, bary, wytwórcy piwa, wędlin, serów czy pasieki. - Od kilku lat jesteśmy w tej sieci - mówi Ewa Kustosz z Przelewic, która z mężem Olgierdem produkują znane w regionie przelewickie miody, wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych. - Korzyści wynikające z członkostwa w tej sieci mają charakter przede wszystkim promocyjny. Informacje o naszych wyrobach znajdują się m.in. w informatorach wydawanych przez Urząd Marszałkowski, logo ESDK możemy używać na naszych reklamach i rolapach.
Idea Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego powstała 22 lata temu na duńskiej wyspie Bornholm. Projekt szybko zyskał zainteresowanie przedsiębiorców i samorządowców. Obecność w ESDK i wspólne logo jest wyznacznikiem dobrej jakości produktu. O członkostwo mogą się ubiegać producenci surowców w rolnictwie, ogrodnictwie i rybołówstwie, producenci i przetwórcy żywności, restauratorzy, właściciele punktów gastronomicznych, obiektów świadczących usługi hotelarskie, hurtownicy i sprzedawcy detaliczni. - Członkostwo w Sieci niesie za sobą wymierne korzyści - mówi Jarosław Rzepa, wicemarszałek województwa. - Należą do nich między innymi uzyskanie licencji na używanie logo Dziedzictwo Kulinarne Pomorze Zachodnie, umieszczenie informacji o przedsiębiorstwie członkowskim na stronie internetowej województwa oraz na stronie Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, prawo do uczestniczenia w imprezach promocyjnych organizowanych przez Województwo Zachodniopomorskie.
Wnioski w sprawie członkostwa przyjmuje Wydział Rolnictwa i Rybactwa, nr tel. (91) 44 10 203. Tam też można się ubiegać o wpisanie danego wyrobu na Listę Produktów Tradycyjnych. Na tej liście mogą się znaleźć rozmaite produkty rolne, środki spożywcze i napoje spirytusowe. Produkty tradycyjne to takie, które powstają za pomocą metod stosowanych od co najmniej 25 lat. Obecnie na Liście Produktów Tradycyjnych znajduje się 41 produktów. To m.in. dębickie miody, śledzik kołobrzeski, chleb szczeciński, lipiańskie piwo Zaczynaj, pierniki szczecińskie, choszczeńska strucla z makiem, miedwiańska sieja i inne. W maju tego roku, na tę listę trafiły też bełczańskie zupy piwne.

Źródło: (Serwis Głosu Koszalińskiego)

Tagged Under

Wiadomości ARiMR

Aktualności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Więcej...


Więcej...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Magdalena Bakalarczyk-Wilk
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 601 806 626
e-mail: specjalista@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Pracownik ds. informatyczno-promocyjnych
Wiktor Różański
tel./faks +48 957460-360
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. realizacji zadań
z zakresu funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl
______________________________

Specjalista ds. projektów realizowanych przez LGD lub partnerów zewnętrznych
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

Projekt 6.5 "Pojezierze w pracy" - kontakt

Kierownik projektu
Ewa Stolarska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 505 711 328
e-mail: ewales_ry@wp.pl

Trener Pracy
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: pojezierzewpracy@liderpojezierza.pl 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.