Dobre praktyki: projekty dofinansowane w ramach PROW 2014-2020 oraz PO ,,Rybactwo i Morze".

Drukuj

W Polsce kwestie dobrych praktyk są ciągle w początkowej fazie tworzenia, ale istnieją instytucje m.in. takie jak Stowarzyszenie i Lokalne Grupy Działania z powodzeniem gromadzące i wykorzystujące dobre praktyki.

Narodził się pomysł, by zgromadzić i opisać w jednej publikacji szereg najciekawszych i najefektowniejszych działań w gronie Lokalnych Grup Działania Województwa Zachodniopomorskiego.

Prezentowany wachlarz dobrych praktyk zawiera opis:

- organizacji realizującej projekt,

- kontekstu przedsięwzięcia,

- głównego działania projektu,

- konkretnych produktów i rezultatów,

- czasu trwania projektu,

- budżetu (środki finansowe, źródła finansowania).

 

Tagged Under