W dniu 17 marca 2016 roku odbyła się II konferencja „Zielonej Lokomotywy” pt. „Ekologiczna Kolej Rzeczy z funduszami europejskimi” w Pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach.

Misją „Zielonej Lokomotywy”  jest inicjowanie i wspieranie działań zorientowanych na wykorzystanie lokalnych zasobów OZE w sposób, który wpłynie na korzyść Społeczności Lokalnych, poprzez tworzenie trwałych miejsc pracy, poprawę stanu środowiska naturalnego, podnoszenie wiedzy o środowisku i rozwoju samorządności mieszkańców.

Celem inicjatywy „Zielona Lokomotywa” jest wypracowanie metod oszczędności energetycznej obiektów użyteczności publicznej, zakładów produkcyjnych, budynków mieszkalnych oraz ograniczenia ubóstwa energetycznego mieszkańców obszarów wiejskich. Efektem tych działań będą  nowe stabilne  miejsca  pracy, rozwijanie istniejących mikro i makro przedsiębiorstw i dywersyfikacja dochodów gospodarstw rolnych oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

W związku z tym, że powyższe działania będą realizować Strategię Województwa Zachodniopomorskiego na spotkaniu nie mogło zabraknąć przedstawiciela Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego Pana Marszałka Jarosława Rzepy, który omówił stanowisko SW, jak i potwierdził, iż powyższe działania mieszczą się w dziale biogospdarka w obszarze inteligentnej specjalizacji i odpowiadają idei zrównoważonego rozwoju. Na spotkaniu nie zabrakło również takich osobistości jak Profesor zw. Prof. dr hab. inż. Sławomir Stankowski - Katedra Agronomii Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, oraz Prof. nadzwyczajny Tomasz Piskier - Katedra Agrobiotechnologii Politechniki Koszalińskiej. Dziękujemy również za przybycie pozostałym uczestnikom konferencji.

Celem konferencji „Ekologiczna Kolej Rzeczy” było wypracowanie wspólnej strategii „pierwszego kroku” - wywołanie popytu na paliwa formowane z biomasy (pelet, agropelet), jak i opracowanie modelu i płaszczyzny współpracy na lokalnym rynku energii opartym na biomasie odpadowej  z wykorzystaniem roślin energetycznych.

Podczas pobytu w Przelewickim Ogrodzie Dendrologicznym wiosna powitała wszystkich uczestników konferencji:

Tagged Under

Gminy członkowskie

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Magdalena Bakalarczyk-Wilk
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 601 806 626
e-mail: specjalista@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Pracownik ds. informatyczno-promocyjnych
Wiktor Różański
tel./faks +48 957460-360
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. realizacji zadań
z zakresu funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl
______________________________

Specjalista ds. PO RiM
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

Projekt 6.5 "Pojezierze w pracy" - kontakt

Kierownik projektu
Ewa Stolarska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 505 711 328
e-mail: ewales_ry@wp.pl

Trener Pracy
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: pojezierzewpracy@liderpojezierza.pl 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.