Dobre praktyki

Miło nam poinformować, że w dniu wczorajszym – 22 stycznia 2020 r. doszło do podpisania 6 umów na unijne dofinansowanie w ramach projektu zagospodarowania przestrzeni społecznej. W imieniu Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza” dokumenty z beneficjentami podpisali: Ireneusz Kostka- Wiceprezes Zarządu i Wiesław Sienkiewicz- Sekretarz Zarządu.

Mamy to! Kolejni beneficjenci z unijnym dofinansowaniem. W dniu dzisiejszym – 20 stycznia 2020 r. – w siedzibie Starostwa Choszczeńskiego doszło do podpisania umów w ramach Poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego programem PROW na lata 2014-2020.

Poprawa infrastruktury turystycznej w Gminie Krzęcin i Nowogródek Pomorski: W dniu 9 stycznia 2020r. w Urzędzie Gminy Krzęcin podpisano umowę dotyczącą dofinansowania zadania pn. ,,Podniesienie atrakcyjności kąpieliska wiejskiego poprzez budowę pomostu pływającego nad Jeziorem Chłopowo”.

Kolejna super wiadomość. W dniu 13.01.2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskim podpisaliśmy kolejną umowę tym razem na projekt grantowy. Zagospodarowanie Przestrzeni Społecznej. Jedenastu grantobiorców spełnia swoje marzenia.

W dniu 9 stycznia 2020r. w Urzędzie Gminy Krzęcin podpisano umowę dotyczącą dofinansowania zadania pn. ,,Podniesienie atrakcyjności kąpieliska wiejskiego poprzez budowę pomostu pływającego nad Jeziorem Chłopowo”. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego reprezentował Wicemarszałek Olgierd Kustosz, natomiast Gminę Krzęcin Wójt Bogdan Brzustowicz i Skarbnik Joanna Witkowska. Całość projektu to kwota: 78.026,56 zł, a uzyskane w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego wsparcie wynosi 65.471,00 zł, co stanowi 85% dofinansowania. Pozostałe środki 12.555,56 zł pochodzą z budżetu Gminy Krzęcin. Termin zakończenia projektu zaplanowano na koniec I półrocza 2020 roku.

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 11 grudnia 2019r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego doszło do podpisania kolejnych umów z beneficjentami w ramach programu PO ,,Rybactwo i Morze” 2014-2020. Reprezentantem Zarządu Urzędu Marszałkowskiego był Wicemarszałek Olgierd Kustosz podpisującym umowy z beneficjentami

,,Rozwój przedsiębiorstwa LUKPOL poprzez uruchomienie produkcji podkładów pod wieńce okolicznościowe w nowej siedzibie w miejscowości Łyskowo (Gmina Pełczyce), to kolejna operacja, która dostała dofinansowanie ze środków unijnych.

Gmina Dębno i Pasieka ,,Dziki miód” (Krzysztof Piwowar) z unijnym dofinansowaniem. 27 listopada 2019 r. burmistrz Dębna Grzegorz Kulbicki podpisał umowę na unijne dofinansowanie dla Gminy Dębno.

,Stworzenie innowacyjnej strefy mini SPA miodowego w hotelu Barlinek nad Jeziorem Barlineckim”, operacja Hotelu Barlinek Sp. Z o.o. z unijnym dofinansowaniem. Umowa została zawarta 25 listopada 2019 r., a podpisali się pod nią: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz i Prezes Zarządu Hotelu Barlinek Bartosz Bogusław.

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.