Monitoring i ewaluacja

Szanowni Beneficjenci,

jeśli otrzymaliście Państwo dofinansowanie na realizację operacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 uzyskanych za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lider Pojezierza", uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety monitorującej postęp realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Lider Pojezierza".

Link do pobrania załącznika:  Przejdź dalej...

Ankieta monitorująca postęp realizacji 
Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „LIDER POJEZIERZA”

Ewaluacja efektów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze Pojezierza Myśliborskiego realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

DIAGNOZA obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” objętej Lokalną Strategią Rozwoju na obszarze Pojezierza Myśliborskiego na lata 2009 - 2014

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.