W sobotę, tj. 07 lipca 2018 r. odbyły się coroczne Targi Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych TILiA 2018 w Reczu przy Parku Miejskim. Organizatorem targów było nasze Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” oraz Gmina Recz we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Reczu. Pogoda i publiczność dopisali jak zwykle. Było kolorowo i wesoło.

Na scenie amfiteatru oficjalnego otwarcia Targów dokonali: Prezes Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” - Krzysztof Szabatowski, Burmistrz Gminy Recz – Pan Wiesław Łoński,Sekretarz Gminy Krzęcin - Pan Ryszard Przywarty, oraz Wiceprezes Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” - Ireneusz Kostka.  Jak tradycja targów nakazuje, poprzedni gospodarz przekazuje nowemu gospodarzowi „TOTEM TILiA”. Tak więc Sekretarz Gminy Krzęcin przekazał na ręce Burmistrza Recza – Pana Wiesława Łońskiego tenże totem, który zawiśnie na honorowym miejscu na ścianie Ratusza, aby przypominał o tym wyjątkowym dniu dla mieszkańców Recza.

Tuż po otwarciu targów odbywały się jednocześnie dwa konkursy. Pierwszy z nich to konkurs kulinarny „Smaki Lidera”. Wzięło w nim udział 6 drużyn: Gmina Recz - Towarzystwo Miłośników Recza, Gmina Krzęcin – Pani Ewa Rutkowska, Gmina Nowogródek Pomorski – Towarzystwo Przyjaciół Kolska i Okolic, Gmina Choszczno – Sołectwo Zamęcin, Gmina Pełczyce – Grupa Kopystki z Pełczyc, Gmina Boleszkowice – Koło Gospodyń Wiejskich „Gospodarski Krąg” w Boleszkowicach. Zadaniem uczestników było przygotowanie dwóch potraw z warzywami, jednej na ciepło, a drugiej na zimno. Wybór najlepszych dań był jak zwykle trudny, a co za tym idzie komisja w składzie: , miała trudny orzech do zgryzienia…

Drugim z konkursów był konkurs „3xS Super Sołtys i Sołectwo”. Udział w konkursie wzięły sołectwa z Gminy Recz: Sołectwo Nętkowo i Słutowo, Gminy Choszczno – Sołectwo Zamęcin i Gminy Przelewice – Sołectwo Żuków. Na uczestników czekały nie łatwe zadania zabarwione dużą dozą humorystycznego akcentu. Wszyscy radzili sobie świetnie w konkurencjach, jakimi były: .

 • Sołecka gościna - prezentacja sołectwa przez sformułowanie zaproszenia.
 • Dojna krowa - zadanie polegające na jak najszybszym wydojeniu krowy.
 • Bieg w gumofilcach z niespodzianką – zadanie polegające na pokonaniu odcinek z punktu A do punktu B trzymając na łyżce jajko tak aby go nie strącić.
 • Rzut ziemniaka do wiadra - każda osoba z drużyny otrzymała ziemniak, wiadro ustawione w odległości 5 m. Każdy zawodnik musiał trafić ziemniakiem do wiadra.
 • Reanimacja sołtysa/kapitana drużyny – zadnie polegało na prawidłowym założeniu opatrunku na miejscu, które uległo uszkodzeniu.
 • Wieś śpiewa i tańczy – karaoke, drużyna losowała piosenkę, którą następnie musiała zaśpiewać na scenie.

Niestety zwyciężyć musiało tylko najlepsze sołectwo. Rywalizacja była zacięta i do samego końca była walka o punkty. Konkurs oceniła komisja w składzie: Milena Szysz, Marzena Krakowiak, Monika Janecka. Natomiast wyniki wyglądają następująco:

 1. Sołectwo Słutowo – I Miejsce,
 2. Sołectwo Nętkowo – II Miejsce,
 3. Sołectwo Zamęcin – III Miejsce,
 4. Sołectwo Żuków – IV Miejsce.

Oceny konkursu "Smaki Lidera" dokonała komisja w składize: Sylwia Efuom, Luiza Marach, Patrycja Węgrzyn. Wyniki konkursu wyglądają następująco:

 1. Towarzystwo Miłośników Recza – I Miejsce.
 2. Koło Gospodyń Wiejskich „Gospodarski Krąg” z Boleszkowic – II Miejsce
 3. Ewa Rutkowska z Granowa – III Miejsce
 4. Towarzystwo Przyjaciół Karska i okolic – Wyróżnienie
 5. Koło Gospodyń Wiejskich ,,KOPYSTKI” – Wyróżnienie

Nagroda specjalna za smak i wyjątkową estetykę podania produktu: Sołectwo Zamęcin za potrawę „Żeberka w kapuście”

Tytuł Sołtysa Roku obszaru objętego LSR Stowarzyszenia "Lider Pojezierza" po raz kolejny powędrował do Pana Marka Żurańskiego - Sołtysa Zamęcina.

Podczas targów nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych m.in. dmuchanych zamków, zabaw i animacji, które zapewniła nam grupa „FRUKTAKI”. We wspaniały piknikowy nastrój wprowadziły zgromadzonych występy dzieci i młodzieży. Wystąpili również: Zespół biesiadny "Reczanie” i Zespół O2 - Ola&Olek.

Serdecznie dziękujemy Gminie Recz i Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Reczu za wspaniałą organizację imprezy. Raz jeszcze gratulujemy zwycięzcą konkursów i mamy nadzieję, iż przyznane nagrody spełniły Państwa oczekiwania oraz spełnią swą funkcję jako pomoc w przygotowaniach do przyszłych spotkań sołeckich i tych organizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich na czele z przepysznymi potrawami.

Dziękujemy również przybyłym wystawcą, a przede wszystkim publiczności która nadała targom nieodzownego akcentu.

Do zobaczenia za rok!

 

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Magdalena Bakalarczyk-Wilk
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 601 806 626
e-mail: specjalista@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Pracownik ds. informatyczno-promocyjnych
Wiktor Różański
tel./faks +48 957460-360
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. realizacji zadań
z zakresu funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl
______________________________

Specjalista ds. PO RiM
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

Projekt 6.5 "Pojezierze w pracy" - kontakt

Kierownik projektu
Ewa Stolarska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 505 711 328
e-mail: ewales_ry@wp.pl

Trener Pracy
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: pojezierzewpracy@liderpojezierza.pl 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.