Ogłoszenie o naborze NR 2/2019/RIZD - Rozwój innowacyjnych źródeł dochodu na obszarze zależnym od rybactwa

Drukuj
poniedziałek, 25 marzec 2019 Michał Kasprzak Kategoria: Nabór nr 2/2019/RIZD Odsłony: 1781

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”
ogłasza nabór wniosków którego zakresy odpowiadają LSR oraz celom Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (Priorytetu 4 PO RYBY)

Rozwój innowacyjnych źródeł dochodu na obszarze zależnym od rybactwa

wskazane w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider Pojezierza”
na lata 2014-2020 (LSR)

Dokumenty do pobrania w załączniku: 

Załączniki:
Pobierz plik (1.0Ogłoszenie o naborze.docx)1.Ogłoszenie o naborze[ ]577 kB
Pobierz plik (1.1Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze-.docx)1a.Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze[ ]115 kB
Pobierz plik (2.Karta opisu operacji inne niż LGD.docx)2.Karta opisu operacji inne niż LGD[ ]33 kB
Pobierz plik (3.Karta oceny wg LKW-przedsiębiorczość PORiM.doc)3.Karta oceny wg LKW-przedsiębiorczość PORiM[ ]89 kB
Pobierz plik (4.oświadczenie o niedyskryminacji i niezakończenia operacji.pdf)4.Oświadczenie o niedyskryminacji i niezakończenia operacji[ ]452 kB
Pobierz plik (6.Folder-Wniosek.zip)5.Folder - WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY Z ZAŁĄCZNIKAMI[ ]1865 kB
Pobierz plik (7.Umowa z zalacznikami.zip)6.Folder-UMOWA Z ZAŁĄCZNIKAMI[ ]616 kB
Pobierz plik (8.Folder - WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Z ZAŁĄCZNIKAMI.zip)7.Folder - WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Z ZAŁĄCZNIKAMI[ ]681 kB
Pobierz plik (8.Instrukcja karty opisu operacji.docx)8.Instrukcja karty opisu operacji[ ]157 kB
Pobierz plik (REJESTR                                                 Załącznik nr 1 do Procedu1.docx)0.REJESTR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 2/2019/RIZD[ ]169 kB
Tagged Under