Nabór Nr 4/2020/PDG

Informujemy, że w dniu 15 stycznia 2021 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” odbyło się ponowne posiedzenie Rady w sprawie zajęcia stanowiska w zakresie protestów wniesionych przez wnioskodawców: Angelikę Obielak, Ewę Kraśniańską oraz Radosława Nowaka,

Odsłony: 395

Informujemy, że w dniu 11 stycznia 2021 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” odbyło się posiedzenie Rady w sprawie zajęcia stanowiska w zakresie protestów wniesionych przez wnioskodawców: Angelikę Obielak, Ewę Kraśniańską oraz Radosława Nowaka, od wyniku oceny, która powoduje, że nie spełniają one minimalnej liczby punktów do osiągnięcia w naborze wniosków w ramach zakresu "Podejmowanie działalności gospodarczej" Nabór 4/2020/PDG. Protokół z posiedzenia Rady wraz z listami w załączeniu.

Odsłony: 352

Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, uprzejmie informujemy, że w dniu 11 stycznia 2021 r., o godz. 15.00, w Biurze LGD al. 1 Maja 6, 74-320 Barlinek, odbędzie się posiedzenie Rady, zwołane w celu ponownej oceny, tj. rozpatrzenia wniesionych protestów przez Angelikę Obielak, Ewę Kraśniańską oraz Radosława Dawida Nowaka i dokonania ewentualnej weryfikacji wyniku dokonanej oceny projektu, w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej” – Nabór Nr 4/2020/PDG (porządek posiedzenia w załączeniu).

Odsłony: 354

21 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD na której rozpatrzono 28 złożonych wniosków w zakresie Podejmowania Działalności Gospodarczej. Limit środków w naborze wniosków wynosi 300 00,00 € / 1 200 000,00 PLN   *po kursie 4 PLN/EUR. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ocen.

Odsłony: 471


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.