Informacje

Kurs „Operatora pilarek łańcuchowych i wykaszarek” rozpoczął się dnia 06.04.2019 r.. Przez trzynaście dni siedmioro Uczestników przygotowywało się do pracy w zawodzie Operatora pilarek łańcuchowych i wykaszarek. Po odbytej części teoretycznej i praktycznej czternastego dnia kursu, tj. 19.04.2019 r.

Odsłony: 3414

W dniu 30.06.2018 r. odbył się egzamin na opiekuna osoby starszej ze znajomością języka obcego. Do egzaminu przystąpili uczestnicy projektu "Pojezierze w pracy", finansowanego w ramach działania 6.5 „Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy”.

Odsłony: 3876


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.