Wizyta Studyjna 22 października 2019 r. – projekt 7.1 pn.: „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”

Drukuj
czwartek, 24 październik 2019 Michał Kasprzak Kategoria: Animacja Odsłony: 1471

22 – go października 2019 r. w Przywodziu, gmina Przelewice miała miejsce wizyta studyjna Zespołu ds. rewitalizacji UMWZ dotycząca prowadzonych działań rewitalizacyjnych w naszym województwie, w szczególności dotycząca działania RPO WZ 7.1 typ 3 „Wzmocnienie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych”

Uczestnikami wizyty byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (ROPS, Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPOWZ, PROW) oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy – łącznie około 15 osób.

W miejscowości Przywodzie, obszarze rewitalizacji ruszyły dwa zadania grup inicjatywnych: 1. „Remont dachu świetlicy wiejskiej” i 2. „Kuchenna rewolucja – remont i doposażenie kuchni” (wyburzenie ścian, powiększenie pomieszczeń wyposażenie kuchni).

Świetlica wiejska jest jedynym miejscem spotkań wszystkich mieszkańców wsi. Dotychczasowy stan budynku ze względów bezpieczeństwa nie pozwalał na prowadzenie jakiejkolwiek działalności przez Koło Gospodyń wiejskich i inne stowarzyszenia.

Bardzo zaangażowani mieszkańcy (dwie grupy inicjatywne + wolontariusze), którzy aktywnie uczestniczą podczas spotkań na dyżurach animatorów oraz szkoleniach zaplanowali powołać do życia centrum integracji wsi, w którym organizowane będą spotkania, warsztaty dla różnych grup wiekowych. Liderami grup inicjatywnych są Pani Żaneta Mrówczyńska – sołtys wsi Przywodzie oraz Justyna Błaszczyk.

Podczas wizyty studyjnej w rozmowach z przedstawicielami UMWZ i WUP mieszkańcy przedstawili swoją obecną sytuację, potrzebę integracji i plany na przyszłość. W spotkaniu uczestniczył również Wójt Gminy Przelewice Pan Mieczysław Mularczyk i Radny Przywodzia Pan Zenon Trzaskowski.

Tagged Under