Video z Inicjatyw Lokalnych

Drukuj
czwartek, 04 luty 2021 Michał Kasprzak Kategoria: Animacja Odsłony: 464

Inicjatywy lokalne są jedną z form rozwoju społeczności, polegają na współpracy pomiędzy mieszkańcami, animatorami lokalnymi i jednostkami samorządu. Celem jest wspólne realizowanie zadania na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa warunków ich życia.

W ramach inicjatyw mieszkańcy zgłaszają pomysły i deklarują udział w jego wykonaniu. Możliwość realizacji inicjatyw pogłębia integrację i zaangażowanie mieszkańców. Wprowadzenie działań związanych z inicjatywą lokalną w wielu miastach i wsiach przyczyniło się do rozwoju infrastruktury m. in. poprzez postawienie nowych placów zabaw i siłowni plenerowych, altan wolnostojących, miejsc relaksu, doposażenia i remonty świetlic itp. Poniżej znajduje się link do filmików przedstawiających efekty tych działań grup inicjatywnych, wolontariuszy i operatorów lokalnych pod czujnym okiem animatorów lokalnych.

Zapraszamy do obejrzenia relacji!

 

Projekt 7.1 „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ  2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,  realizowany przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza na terenie 8 gmin  ( Trzcińsko- Zdrój, Boleszkowice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Pełczyce, Recz, Choszczno).          

 

Tagged Under