„ Odnawiamy i wzmacniamy więzi sąsiedzkie"- inicjatywa w miejscowości Lubiana.

Drukuj
wtorek, 02 luty 2021 Michał Kasprzak Kategoria: WYDARZENIA ANIMACYJNE Odsłony: 416

Odnawiamy i wzmacniamy więzi sąsiedzkie”- altana wolnostojąca miejscem spotkań i relaksu w Parku Pamięci w Lubianie to kolejne zakończone zadanie przez uczestników Projektu. Zaangażowana w prace grupa inicjatywna na spotkaniach z animatorem lokalnym od początku trwania projektu w imieniu mieszkańców wsi wychodziła z inicjatywą stworzenia miejsca, które służyłoby częstszym spotkaniom lokalnej społeczności Lubiany, gmina Pełczyce.

Zaplanowali altanę wraz ze stołami piwnymi i pomagali przy jej postawieniu. Odbiór inicjatywy odbył się  30.12.2020 r. i od tej pory mieszkańcy Lubiany w pięknym Parku Pamięci mają swoje wymarzone miejsce integracji.

Projekt 7.1 „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ  2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, realizowany przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza na terenie 8 gmin ( Trzcińsko- Zdrój, Boleszkowice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Pełczyce, Recz, Choszczno).                 

Tagged Under