Protokół z wyboru oferty na Opracowanie materiałów graficznych w postaci filmów wspierających proces rewitalizacji na potrzeby projektu pn. „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”

Drukuj
wtorek, 15 październik 2019 Michał Kasprzak Kategoria: Protokoły z wyboru ofert Odsłony: 114

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" uprzejmie informuje, że Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania ofertowego na Opracowanie materiałów graficznych w postaci filmów wspierających proces rewitalizacji na potrzeby projektu pn. „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” dla 8 gmin: Trzcińsko Zdrój, Boleszkowice, Choszczno, Recz, Pyrzyce, Lipiany, Przelewice, Pełczyce, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej został:

-Audio Video Foto Usługi, Krzysztof Buczyński, ul. Bohaterów Warszawy 25, 74-300 Myślibórz

Wybrana oferta spełniła wszystkie wymagania opisane w zaproszeniu do składania ofert z dnia 15.10.2019 r. Dokładne informacje znajdują się w załączonej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego.

Wyniki z postępowania ofertowego  zostały umieszczone w załączniku poniżej

Załączniki:
Pobierz plik (protokół(1).pdf)Protokół z wyboru oferty[ ]495 kB
Tagged Under