Protokół z wyboru oferty na opracowanie, wykonanie oraz dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby projektu

Drukuj
poniedziałek, 09 grudzień 2019 Michał Kasprzak Kategoria: Protokoły z wyboru ofert Odsłony: 74

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" uprzejmie informuje, że Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania ofertowego na świadczenie usług opracowanie, wykonanie oraz dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby projektu pn.: „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej został:

- Kumajo Inkubator Twórczy Jakub Broch, ul. Kościuszki 6, 74-240 Lipiany

Wybrana oferta spełniła wszystkie wymagania opisane w zaproszeniu do składania ofert z dnia 27.11.2019 r. Dokładne informacje znajdują się w załączonej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego.

Wyniki z postępowania ofertowego  zostały umieszczone w załączniku poniżej.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Protokół (2).pdf)Protokół[ ]650 kB
Tagged Under