BIORÓŻNORODNOŚĆ NASZE PRZETRWANIE

Odsłony: 806

W ramach realizacji projektu „Bioróżnorodność nasze przetrwanie” Stowarzyszenie Anguilla zakupiło specjalistyczny sprzęt, który posłużył do realizacji zadań. Zakupiono m.in.: skuter szt.2; dron szt.1; kamera szt.1; latarka szt. 2; statyw szt.1; ramiona stanowiące część zestawu do fotografowania szt.2; motylki szt. 3 + dodatkowo zakup i opracowanie plakatu promocyjnego.

Odsłony: 1298

Odsłony: 1455

Cel operacji: Powierzanie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską obejmującej Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu zasobów rybołówstwa i zarządzaniu tymi zasobami. W efekcie realizowanej operacji powstanie 6 form doposażenia w specjalistyczny sprzęt stowarzyszeń, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury.

Beneficjent: Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”

Odsłony: 1889

02 czerwca 2022 r. w siedzibie biura Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza” w Barlinku doszło do podpisania umów w ramach projektu grantowego pn.: ,,Bioróżnorodność nasze przetrwanie''.

Odsłony: 2040


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.