Woda, zasoby, ekologia i człowiek

W okresie od 24 marca do 30 września 2021 r. realizowany był Projekt Grantowy pt. „Woda, zasoby, ekologia i człowiek”, którego beneficjentami są cztery stowarzyszenia: Klub Żeglarski SZTORM Barlinek, Klub Żeglarski SZTAKSEL Pełczyce, z Barlinka, MKS SZKUNER z Myśliborza oraz OSP Pełczyce.

Odsłony: 1383

Od 06 do 17 września 2021 r. przeprowadzono cykl w ramach Projektu Grantowego pt. „Woda, zasoby, ekologia i człowiek”, kierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych. Ww. projekt został sfinansowany z pieniędzy Unii Europejskiej za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014- 2020.

Odsłony: 1143

W ramach projektu przeprowadzono szczytną akcję, która miała na celu ,,Oczyszczanie linii brzegowej i akwenów wodnych z zanieczyszczeń pozostawionych przez wędkarzy i turystów, z wykorzystaniem zakupionych łodzi”. Z propozycją pomocy przy uprzątnięciu śmieci zgłosili się m. in. 20 DH Lotna z Myśliborza na czele z druh Matylda Gaweł, druh Miłosz Gaweł i druh Kacper Tomczak, WOPR Myślibórz, OSP Barlinek, Myśliborskie Centrum Nurkowe LINUR oraz chętni mieszkańcy miasta Barlinek.

Odsłony: 1152

Odsłony: 1498


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.