Akademia promocji Leader - TY

W ramach międzynarodowego projektu „Akademia Promocji LEADER – TY” w dniach 13-16.09.2023r. młodzież z Polski wzięła udział w międzynarodowej konferencji – Laboratorium Pomysłów „Ty – LEADER młodzież” w powiecie kowieńskim na Litwie. Przypominamy, że projekt „Akademia promocji Leader TY” realizowany jest przez LGD Stowarzyszenie ,,Lider Pojezierza” wraz z partnerami z Litwy VVG Kauno Rejona (Kowno) oraz z Polski LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” i LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”.

Odsłony: 1168

W ramach projektu „Akademia promocji Leader TY”, 23.03.2023 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Choszcznie odbyły się warsztaty poświęcone zastosowaniu drukarek 3D oraz generowaniu obrazów sztucznej inteligencji. Osobą prowadzącą był Pan Adam Bajon, który na potrzeby pokazu udostępnił swoje drukarki i okulary ,,Google 3D”. Młodzież z choszczeńskiej szkoły (teren obszaru Lokalnej Grupy Działania [LGD] Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza), która brała udział na żywo w zajęciach oraz uczestnicy online z obszarów Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” i Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” miała możliwość zaprojektowania i wydrukowania swoich przedmiotów.

Odsłony: 1176

W ramach projektu „Akademia promocji Leader TY” 07.01.2023 r.  w Lipianach odbyły się warsztaty przedstawicieli uczniów ze szkół, których organem prowadzącym są starostwa powiatowe z obszaru LGD ‘ Stowarzyszenie Lider Pojezierza” oraz młodzieży biorącej udział w międzynarodowym projekcie " Akademia Promocji LEADER TY". Debata była poświęcona między innymi ochronie środowiska, zmianom klimatu oraz innowacyjności.

Odsłony: 11654

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” realizuje projekt  „Akademia promocji Leader- TY”. Partnerami projektu są: Kauno Rajono Vietos Veiklos Grupė , Stowarzyszeniem „Lider Pojezierza”, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska".

Odsłony: 3887

30.11.2021 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego podpisano umowę na realizację projektu pn. ,,Akademia promocji Leader – TY”. Umowę parafował Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz przy udziale Pana Krzysztofa Wiklaka i Ireneusza Kostki (Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza”) oraz Pani Anny Koryckiej- Kozioł (Wiceprezes Stowarzyszenia ,,Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”.

Odsłony: 1760


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.