POWERower

Na początku lipca 2023 r. odwiedzili nas partnerzy naszego projektu współpracy pn.: ,,POWERower” Stowarzyszenie LGD ,,Leśna Kraina Górnego Śląska. Dzięki temu razem z naszymi gośćmi mieliśmy okazję odwiedzić pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w ich nowej siedzibie, będącej najnowocześniejszym, pasywnym budynkiem administracji publicznej, gdzie do dyspozycji pracujących jest rowerownia, taras widokowy oraz bardzo efektowne hall wejściowy, sam budynek jest natomiast niezależny energetycznie- dzięki zamontowanym panelom fotowoltaicznym.

Odsłony: 1457

14 czerwca w Katowicach w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego podpisana została umowa na projekt współpracy pn.: ,,POWERower”. W imieniu LGD Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza” umowę parafowali: Prezes Krzysztof Wiklak i Wiceprezes Ireneusz Kostka, a ze strony naszego partnera Stowarzyszenia LGD ,,Leśna Kraina Górnego Śląska”: Prezes Piotr Leksy i Wiceprezes Ewa Brodowy.

Odsłony: 595


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.