Przestrzeń Aktywności Lokalnej

Projekt współpracy pn.: „Przestrzeń Aktywności Lokalnej” został ukończony. W ramach projektu Partner 1 zrealizował zadanie polegające na wybudowaniu 6 MOR-ów – Miejsc Odpoczynku Rowerzystów, w miejscowościach: Zamęcin, Pełczyce, Dzikowo, Lipiany, Góralice i Namyślin.

Odsłony: 530

W dniach 10 - 11 czerwca 2024 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt współpracy „Przestrzeń Aktywności Lokalnej” zorganizowana przez Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Wydarzenie miało na celu przedstawienie efektów współpracy trzech Lokalnych Grup Działania (Lider Pojezierza, Lokalna Grupa Działania – „Powiatu Świdwińskiego”, Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju) oraz promocję miejsc służących aktywizacji społeczności lokalnej, integracji i rekreacji.

Odsłony: 296

W dniach 10 - 11 czerwca 2024 r. odbędzie się konferencja  podsumowująca projekt współpracy „Przestrzeń Aktywności Lokalnej”. Operacja realizowana w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” na lata 2014-2020.

Odsłony: 411

Uwaga, uwaga! Przedłużamy termin zgłoszeń na nasz Rodzinny Rajd Rowerowy z Liderem Pojezierza do 17.04.2024 r.!

Odsłony: 220

Zapraszamy na Rodzinny Rajd Rowerowy z Liderem Pojezierza, który odbędzie się dnia 11 maja 2024 roku o godzinie 10:00, zbiórka i start w Zamęcinie przy Miejscu Odpoczynku Rowerzystów. Karty zgłoszeniowe należy wypełnić i dostarczyć do dnia 12.04.2024 r. szczegóły dotyczące zgłoszenia znajdują się w Regulaminie Rajdu. Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania.

Odsłony: 217


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.