Stowarzyszenie Lider Pojezierza oraz partnerzy z Litwy złożyli do swoich instytucji wdrażających wniosek na przeprowadzenie wspólnego projektu współpracy pod nazwą "Jie skrenda" - (Oni lecą). Projekt realizowany będzie w II połowie 2018 roku.

LGD Stowarzyszenie Lider Pojezierza utworzy infrastrukturę turystyczno-kulturalną przy pomniku lotników litewskich S. Dariaus i S. Girėno w Pszczelniku.

Infrastruktura będzie spełniała funkcję nie tylko ochrony osób, uczestników obchodów rocznicowych, ale przede wszystkim będzie upowszechniała kulturę litewską. W ramach projektu zostaną wybudowane wiaty drewniane. Wiaty będą ozdabiane oraz wypełniane rzeźbami wykonanymi podczas warsztatów rzeźbiarskich przez  artystów z Litwy i Polski. Grupy artystów, reprezentujące partnerów projektu będą brały udział w plenerze podczas festynu szybowcowego w dzielnicy Kaunas (Netonių k. Kowna), a na terenie polskiego partnera projektu uczestniczyć będą podczas zorganizowanych warsztatów rzeźbiarskich w Pszczelniku.

Równocześnie zorganizowane zostaną warsztaty filmowe dla grupy młodzieży w wieku 13-16 lat, których zadaniem będzie przygotowanie materiałów dziennikarskich, głownie filmowych oraz upublicznienie ich w różnych formach poprzez film i multimedia o tematyce „Historia lotnictwa łącząca partnerów projektu”.

Warsztaty młodzieżowe w dzielnicy Kaunas na terenie lotniska im. S. Dariaus ir S. Girėno.

Udział w warsztatach będą brały udział 28 młodych osób, które interesują się oraz wiążą swoja przyszłość zawodową z kinem, filmem i są aktywne społecznie. Młodzież z partnera Polskiego zostanie wybrana z dzieci, które brały udział w międzynarodowym projekcie współpracy - Młodzieżowa Akademia Komunikacji.  Młodzież ta brała udział w warsztatach filmowych i ma wystarczającą wiedzę na temat podstaw tworzenia filmu.

Warsztaty filmowe przeprowadzane będą w sesjach teoretycznych i praktycznych przez specjalistów z tej dziedziny sztuki. Zaplanowano powstanie filmu o długości około 30 minut. Podczas warsztatów opracowany będzie film związany z obecnym „Jie skrenda” oraz poprzednio zrealizowanym w 2014 roku projektem współpracy „Mus jungia Leader łączy nas”.

Film przedstawiać ma nowoczesne, współczesne podejście młodzieży Polskiej i Litewskiej do postaw patriotycznych na przykładzie lotników litewskich S. Dariusa i Girėno w przededniu wspólnych obchodów 100 lecia niepodległości Polski i Litwy oraz rocznicy wydarzeń w Pszczelniku 85 lat temu.

W projekcie planowany jest wyjazd młodzieży do Polski do Pszczelnika w celu udziału w uroczystościach 85. rocznicy lotu S. Dariusa i Girėno.

Projekt zakłada zorganizowanie pleneru artystów ludowych (rzeźbiarzy w drewnie) na Litwie. Plener artystyczny dla artystów ludowych (rzeźbiarze w drewnie i innych materiałach) w Rejonie kowieńskim. Podczas pleneru powstałe prace ozdobią okolice wzgórza lotników (we wsi Netonių, starostwo Raudondvario, Rejon kowieński). W plenerze wezmą udział artyści z obydwu grup działania, tj. Lider Pojezierza z Polski i Lokalnej Grupy Działania Rejonu Kowieńskiego. Liczba uczestników do 8 osób. Rezultat działań: powstanie nie mniej niż 8 obiektów małej architektury. W sierpniu 2018 roku  odbędzie się  impreza podsumowująca projekt „Jie skrenda”.

Podczas uroczystości w Pszczelniku 14.07.2018 roku zostanie utworzony pomost video pomiędzy miejscem tragicznej śmierci S. Dariaus i S. Girėno w Pszczelniku a Rejonem kowieńskim. W Rejonie kowieńskim, we wsi Netonių na wzgórzu lotników i paralotniarzy zostanie zamontowana specjalna tablica informacyjna. Zwiedzający po zeskanowaniu specjalnego kodu umieszczonego na tablicy będą mogli na żywo obejrzeć obraz z tragicznego miejsca śmierci S. Dariaus i S. Girėno przez Internet. Będą również mogli  obejrzeć film stworzony przez młodzież o losach tych pilotów lub obejrzeć materiały filmowe o pomniku upamiętniających ich śmierć. Takie same tablice zostaną umieszczone w Garliawie i Myśliborzu. 

Zostanie również zorganizowany festyn na wzgórzu Netoniu pod tytułem „Jie skrenda”. Impreza odbędzie się na wzgórzu lotników we wsi Netonių, w celu upamiętnienia i popularyzacji lotnictwa w społeczności Rejonu. W czasie imprezy zostaną zaprezentowane prace stworzone podczas warsztatu artystycznego, film nakręcony przez młodzież podczas obozu o losach lotników S. Dariaus i S. Girėno, swoimi wspomnieniami podzielą się piloci weterani, którzy latali z tego wzgórza, odbędzie się wystawa latawców, modeli latających i rakiet stworzonych przez młodych entuzjastów lotnictwa, pokaz modelarstwa i konkurs, program muzyczny.

Na koordynatora projektu Zarząd powołał Wiesława Sienkiewicza.

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Magdalena Bakalarczyk-Wilk
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 601 806 626
e-mail: specjalista@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Pracownik ds. informatyczno-promocyjnych
Wiktor Różański
tel./faks +48 957460-360
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. realizacji zadań
z zakresu funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl
______________________________

Specjalista ds. PO RiM
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

Projekt 6.5 "Pojezierze w pracy" - kontakt

Kierownik projektu
Ewa Stolarska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 505 711 328
e-mail: ewales_ry@wp.pl

Trener Pracy
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: pojezierzewpracy@liderpojezierza.pl 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.