• Witaj na stronie internetowej "Lidera Pojezierza"!
 • Mobilna aplikacja turystyczna "Polskie Trasy"
  Zapraszamy do zwiedzania najciekawszych i uroczych zakątków naszego obszaru
 • Zrealizowałeś projekt w ramach PROW lub PO RiM?
  Prześlij do nas informację na ten temat w celu umieszczenia projektu na Mapie Dobrych Praktyk!

Ankieta dotycząca budowy LSR programu Fundusze dla Rybactwa (FER) na lata 2023-2027, który jest kontynuacją Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.


Wypełnij ankietę

Punkt konsultacyjny ws. Budowy Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa (FER), który jest kontynuacją Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.


Zobacz więcej

Aktualności - najnowsze informacje

Rolnicy zainteresowani inwestycjami w biogazownie rolnicze, instalacje fotowoltaiczne oraz magazyny energii mogą uzyskać dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej.

O dofinansowanie na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej mogą się starać wpisani do ewidencji producentów rolnicy, którym m.in. w 2023 r. przyznano jednolitą płatność obszarową albo którzy prowadzą gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej. Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy także odbyć szkolenie w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa nie wcześniej niż w terminie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub zobowiązać się do jego odbycia nie później niż do złożenia ostatniego wniosku o płatność.

Nabór trwa od 25 stycznia do 23 lutego 2024 r.

Na co dofinansowanie?

Wsparcie w formie refundacji do 65 proc. kosztów kwalifikowalnych realizowane jest w trzech obszarach:

A – budowa nowych biogazowni rolniczych. Wsparcie obejmuje operacje dotyczące budowy biogazowni rolniczej z wyłączeniem robót budowlanych dotyczących istniejącej biogazowni rolniczej.

B – zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych i instalacji do wytwarzania energii cieplnej z promieniowania słonecznego (wraz z dodatkowym wyposażeniem).
Wsparciu podlegają operacje dotyczące zakupu: mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii elektrycznej,

 • instalacji do wytwarzania energii cieplnej z energii promieniowania słonecznego,
 • magazynów energii innych niż magazyny energii elektrycznej, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w pkt 1,
 • pomp ciepła, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w pkt 1,
 • systemów zarządzania przepływami energii, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w pkt 1-4.

C – inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej zabudowań gospodarskich

Wsparciu podlegają operacje dotyczące:

 • docieplenia ścian zewnętrznych,
 • docieplenia dachu lub stropu,
 • zakupu świetlików dachowych,
 • docieplenia podłóg,
 • zakupu okien, drzwi zewnętrznych lub bram wjazdowych,
 • zakupu kotłów na biomasę z wyłączeniem kotłów do spalania słomy,
 • zakupu instalacji do odzyskiwania ciepła,
 • zakupu systemów energooszczędnego oświetlenia w technologii LED,
 • zakupu systemów monitoringu i zarządzania energią.

W przypadku obszaru A maksymalna wysokość pomocy wynosi 1,5 mln zł. Dla obszarów B i C dofinansowanie wynosi po 200 tys. zł.

Dotacje na OZE dla rolników z Energii dla wsi

Cały czas trwa także nabór wniosków o dotacje na inwestycje w energetykę odnawialną na terenach wiejskich w ramach programu Energia dla Wsi. Pierwotnie przyjęto, że wnioski o dofinansowanie w programie Energia dla Wsi będzie można składać do 15 grudnia 2023 r., jednak nabór został wydłużony do 29 lutego 2024 r.

Jednocześnie jego budżet został wyraźnie zwiększony – ze 100 mln zł do 1 mld zł.

Program Energia dla Wsi jest przeznaczony dla rolników, a także dla istniejących i powstających spółdzielni energetycznych lub jej członków. Wdraża go Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), a okres jego realizacji to lata 2022-2030. Źródłem finansowania programu jest unijny Fundusz Modernizacyjny.

Dofinansowanie można pozyskać w formie pożyczki (do 25 mln zł na beneficjenta) oraz dotacji (do 20 mln zł na beneficjenta).

Instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe są wspierane w formie pożyczki do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Natomiast na elektrownie wodne i biogazownie można otrzymać dotacje do 65 proc. kosztów kwalifikowanych i/lub pożyczki do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z 3 oddziałami biur:

Biuro Poznań:
Europrojekty Consulting sp. z o.o.
ul. Św. Marcin 29/8
61-806 Poznań
Piotr Ostrowski
tel. +48 601 80 80 22
Biuro Szczecin:
Aleja Wyzwolenia  46/1711;
71-500 Szczecin
HANZA TOWER  XVII piętro
tel. +48 91 829 66 65
      +48 792 900 211 

Biuro Warszawa:
ul. Złota 59/651
00-500 Warszawa
tel. +48 798 378 378
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
              www.europrojekty.com


Jesteśmy uczestnikiem Programu RZETELNA Firma
Sprawdź naszą rzetelność na http://www.rzetelnafirma.pl

 

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.