• Witaj na stronie internetowej "Lidera Pojezierza"!
  • Mobilna aplikacja turystyczna "Polskie Trasy"
    Zapraszamy do zwiedzania najciekawszych i uroczych zakątków naszego obszaru
  • Zrealizowałeś projekt w ramach PROW lub PO RiM?
    Prześlij do nas informację na ten temat w celu umieszczenia projektu na Mapie Dobrych Praktyk!

Ankieta dotycząca budowy LSR programu Fundusze dla Rybactwa (FER) na lata 2023-2027, który jest kontynuacją Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.


Wypełnij ankietę

Punkt konsultacyjny ws. Budowy Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa (FER), który jest kontynuacją Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.


Zobacz więcej

Aktualności - najnowsze informacje

Gmina Marianowo, Biblioteka Publiczna w Marianowie, Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju oraz Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” to organizatorzy wyjazdu studyjnego w dniu 23 marca br. pod hasłem: „Znasz li swój region?” Celem historycznej wyprawy było nie tylko poznanie burzliwych dziejów Pomorza, ale również zapoznanie się z projektami zrealizowanymi w ramach Inicjatywy Leader w latach 2014-2020.

W tym roku mija 900 lat od Chrystianizacji Pomorza. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Pomorza. Pierwszy chrzest Pomorzan odbył się w Pyrzycach w 1124 roku. Upamiętnia to studzienka św. Ottona usytuowana w miejscu, w którym według tradycji  biskup św. Otton z Bambergu miał ochrzcić Pyrzyczan. W XIX wieku oprawę architektoniczną miejsca zaprojektował  Karl Friedrich Schinkel. Założono wówczas park, wybudowano budynek szkoły dla chłopców tzw. Fundacji Ottońskiej, postawiono popiersie św. Ottona. Po wojnie obiekty te zostały zdewastowane. Obecnie parafia pw. Matki Boskiej Bolesnej w Pyrzycach podjęła się  rewitalizacji tego historycznego miejsca.  

W   parafii św. Ottona,  uczestnicy poznali historię  kościoła, w którym zrealizowano  w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia „WIR” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projekt   pn. ”Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez renowację wnętrza kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Pyrzycach”. Celem projektu była przebudowa empory chóralnej na której posadowiono  zakupione organy. 

 Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju i Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” zrealizowały projekt współpracy „Marka turystyczna - sieć EKOMUZEA”. W ramach projektu opracowano pakiety turystyczne związane z dziedzictwem historycznym, przyrodniczym i kulturalnym.  W pakiet „Szlakiem zakonów” wpisuje się Myślibórz. W średniowieczu były tu zakony templariuszy, krzyżaków, dominikanów, a obecnie działa Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego.  Uczestnicy poznali obiekty związane z historią średniowiecznych zakonów i dawnej stolicy Nowej Marchii. Miejscem szczególnym było sanktuarium Jezusa Miłosiernego  związane ze św. Faustyną Kowalską i bł. Ks. Michałem Sopoćko.

Ostatnim punktem historycznej wędrówki było miejsce katastrofy samolotu litewskich lotników, którzy zginęli  17 lipca 1933 roku pod Pszczelnikiem koło Myśliborza. Dwóch litewskich bohaterów chciało przelecieć bez międzylądowania trasę z Nowego Jorku do Kowna. Zabrakło im tylko 650 km. W miejscu katastrofy dwa lata później postawiono pomnik. Sprowadzono tu także chatę żmudzką, w której mieści się izba pamięci.  Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” oraz litewska LGD zrealizowały projekt współpracy pn. „Oni lecą”, w ramach którego m.in.  prowadzone były polsko-litewskie warsztaty rzeźbiarskie.  W Kownie w punkcie widokowym wyrzeźbiono ławki  w kształcie  samolotów, a w Pszczelniku postawiono dwie rzeźbione wiaty. Miejsce to odwiedzane jest przez mieszkańców Litwy, a w rocznice katastrofy przybywają delegacje rządowe z Polski i Litwy.

źródło: 
Małgorzata Krysiak - Stowarzyszeni ,,WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.