• Witaj na stronie internetowej "Lidera Pojezierza"!
  • Mobilna aplikacja turystyczna "Polskie Trasy"
    Zapraszamy do zwiedzania najciekawszych i uroczych zakątków naszego obszaru
  • Zrealizowałeś projekt w ramach PROW lub PO RiM?
    Prześlij do nas informację na ten temat w celu umieszczenia projektu na Mapie Dobrych Praktyk!

 

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa (FER), który jest kontynuacją Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.


Zobacz więcej

Aktualności - najnowsze informacje

W Dębnie oddano do użytku miasteczko do nauki przepisów ruchu drogowego dla dzieci. Nowy obiekt, zlokalizowany na terenie rekreacyjnym przy plaży miejskiej, stał się już świetną atrakcją dla najmłodszych mieszkańców gminy. Zadanie mogło być zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych.

Miłośnicy jednośladów mogą już korzystać z jezdni ze znakami drogowymi, skrzyżowaniami z drogami równorzędnymi i podporządkowanymi, a także rondem, progiem zwalniającym oraz mini przejazdem kolejowym i ścieżką rowerową.

Inwestycja obejmowała wykonanie ścieżek z kostki bezfazowej. Przebudowano również linię oświetleniową o długości 137 mb i ustawiono siedem lamp LED.  Teren wokół został wyrównany i obsiany trawą. Miejsce uzupełniono ławkami parkowymi, koszami na śmieci i stojakami na rowery. Na terenie miasteczka znajduje się również tablica informacyjna z regulaminem korzystania z obiektu.

Obiekt umożliwi dzieciom poznanie zasad ruchu drogowego w praktyce, w tym przede wszystkim stwarza możliwość przygotowania się do egzaminu na kartę rowerową uczniom ze szkół podstawowych. Miasteczko jest ogólnodostępne dla mieszkańców całego obszaru LGD Lider Pojezierza.

Przedsięwzięcie realizowała spółka STB z Myśliborza za kwotę 539 799,98 zł.

Zadanie dofinansowane w wysokości 286 881 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt realizuje Lokalną Strategię Rozwoju LGD Lider Pojezierza: Cel Ogólny 2. Zrównoważony rozwój oparty o zasoby regionu, Cel szczegółowy 2.1 Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej i sportowej. Przedsięwzięcie 2.1.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i sportowej.

14 czerwca br. uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Dębnie zdawali egzamin na kartę rowerową.  Był to pierwszy egzamin na nowo powstałym miasteczku rowerowym. Praktyczne umiejętności czwartoklasistów oceniała funkcjonariuszka Komisariatu Policji w Dębnie.

Foto i tekst:
Emilia Jenda
Urząd Miejski w Dębnie
Wydział Planowania i Rozwoju

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.