26 stycznia 2023 roku w trakcie LVII sesji Rady Miejskiej oficjalnie została wręczona Burmistrz Pyrzyc Marzenie Podzińskiej uchwała Zarządu Stowarzyszenia ,,Lidera Pojezierza” w sprawie przystąpienia Gminy Pyrzyce w szereg członków naszego Stowarzyszenia.

Oficjalnego powitania Gminy Pyrzyce jako 14 gminy naszego Stowarzyszenia dokonali: Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza”: Krzysztof Wiklak i Ireneusz Kostka.

Od tej pory Stowarzyszenie ,,Lider Pojezierza” ma w swoich szeregach 16 jednostek administracyjnych, tj.:

14 Gmin:  Barlinek, Bierzwnik, Boleszkowice, Choszczno, Dębno, Krzęcin, Lipiany, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Pyrzyce, Przelewice, Recz i Trzcińsko- Zdrój oraz 2 Powiaty Choszczeński i Myśliborski.

Celem funkcjonowania Stowarzyszenia LGD „Lider Pojezierza” jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gmin i powiatów, poprzez realizację oraz aktywne wsparcie innowacyjnych, spójnych i przemyślanych przedsięwzięć, przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju i podnoszenia jakości życia ludności całego obszaru LGD.

Mamy nadzieję, że aktywny udział w inicjatywach Stowarzyszenia ,,Lidera Pojezierza” umożliwi Gminie Pyrzyce na pozyskiwanie środków finansowych na nowe inicjatywy i inwestycje, zarówno dla podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń pozarządowych i samej gminy.

 

 Zdjęcia: Urząd Miejski w Pyrzycach 

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.