Konsultacje społeczne dot. LSR

Szanowni Państwo,

poniżej załączamy tabelę nr 8 Tabela celów i wskaźników, tabelę nr 9 Zgodność celów  z obszarami tematycznymi dla PROW i PO RiM 2014-2020, tabelę nr 11 Szczegółowy opis związku pomiędzy celami, wskaźnikami produktu, a budżetem i planem działania, tabelę nr 16 Innowacyjność przedsięwzięć w ramach LSR oraz Załącznik Nr 2. Konstrukcja budżetu LSR w podziale na cele i przedsięwzięcia LSR z naniesionymi poprawkami zaznaczonymi na czerwono. Bardzo prosimy o zapoznanie się ze zmianami i przesyłanie ewentualnych uwag lub nowych propozycji zmian. Propozycję należy przesyłać pocztą tradycyjną, elektroniczną lub złożyć osobiście w Biurze Stowarzyszenia na wypełnionym formularzu zmian w LSR (do pobrania poniżej).

Odsłony: 3938

W związku z kolejnymi naborami wniosków i  koniecznością aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR) oraz jej załączników, zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie konsultacji przy wprowadzaniu zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju.

Odsłony: 3363

12 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie spotkanie w Gminie Bierzwnik, podczas spotkania zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju. Konsultacje odbyły się w Świetlicy Wiejskiej w Łasku. W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele sektora społecznego, mieszkańcy obszaru, lokalni liderzy, członkowie Zespołu ds. LSR oraz pracownicy biura LGD.

Odsłony: 3383

28 maja 2018 r. odbyło się spotkanie kolejne spotkanie w Gminie Krzęcin, podczas spotkania zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju. Konsultacje odbyły się w Gminnym Centrum Kultury w Krzęcinie, przy ul. Szkolnej. W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele sektora gospodarczego, społecznego i publicznego, mieszkańcy obszaru, lokalni liderzy, członkowie Zespołu ds. LSR oraz pracownicy biura LGD.

Odsłony: 3378

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.