Statystyki odwiedzin - Trzeci Sektor.
Online: 1 | Dzis: 10 | Wczoraj: 69 | W tygodniu: 10 | W miesiącu: 2027 | W roku: 4660 | Wszystkich: 12 109 | II poł. 2017: 3090 | I poł. 2018: 2416 | II poł. 2018: 4025 | I poł. 2019: 1158 | II poł. 2019: 1420 | I poł. 2020: 3605 | II poł.2020: 3309 | I poł. 2021: 7367 | II poł. 2021: 3051 | I poł. 2022: 2250 | II poł. 2022: 5421 | I kw.2023: 2201 | I poł. 2023: 3438 | III kw,. 2023: 2415 | II poL,.2023: 2841 | I pol,.2024: 4660

Dnia 19 stycznia br., Narodowe Centrum Kultury (NCK), pełniące funkcję Operatora Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, rozpocznie czwarty nabór wniosków w ramach konkursu dotacyjnego BLISKO (Kierunek interwencji 4.1 NPRCz 2.0).

Konkurs dotacyjny BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność jest ważnym elementem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 (NPRCz).

Cele konkursu to:
1. Włączenie nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacja społeczności lokalnych w działania na rzecz upowszechniania czytelnictwa.
2. Nawiązywanie i rozwijanie lokalnych partnerstw na rzecz wzmacniania roli bibliotek jako  lokalnych centrów dostępu do wiedzy i kultury, jako tzw. „trzeciego miejsca” (po domu i pracy) jednoczącego społeczność lokalną – przestrzeni do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku.
3. Podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek publicznych, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek.

Wysokość dofinansowania wyniesie od 100.000 zł do 140.000 zł.

Budżet konkursu to 5,5 mln. zł.

Termin składania wniosków upływa 9 lutego 2024 r.

Przedstawiciele instytucji zainteresowanych złożeniem wniosku będą mogli wziąć udział w spotkaniu informacyjnym online organizowanym przez NCK.

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 30 stycznia, o godz. 12.00. Szczegółowe informacje na temat wspomnianego wydarzenia zostaną opublikowane wkrótce na stronie NCK:

https://www.nck.pl/

 

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.