Protokoły z wyboru ofert

Protokół z przeprowadzonego postępowania w ramach zadania:

Wsparcie w uzupełnieniu lub zdobyciu nowych umiejętności i kompetencji; realizacja szkoleń zawodowych:

  •  usługa obejmująca zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych podnoszących kompetencje dla uczestników projektu – kurs operatora pilarek łańcuchowych i wykaszarek
  • ubezpieczenie uczestników szkolenia/kursu od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) na czas uczestnictwa w szkoleniu/kursie.
  • zapewnienie badań lekarskich, w tym badania specjalistyczne dla operatorów pilarek łańcuchowych i wykaszarek
  • zapewnienie specjalnej odzieży roboczej
Odsłony: 892

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

Zadanie: Usługa polegająca na zapewnieniu i dostawie materiałów biurowych na potrzeby Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”

Odsłony: 1125

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

Zadanie: Świadczenie usług personelu projektu „Pojezierze w pracy” realizowanego przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” w Barlinku.

Odsłony: 1209

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

Zadanie: Świadczenie usług pośrednika pracy w projekcie „Pojezierze w pracy” realizowanego przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” w Barlinku.

Odsłony: 1155


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.