WYDARZENIA ANIMACYJNE

Odnawiamy i wzmacniamy więzi sąsiedzkie”- altana wolnostojąca miejscem spotkań i relaksu w Parku Pamięci w Lubianie to kolejne zakończone zadanie przez uczestników Projektu. Zaangażowana w prace grupa inicjatywna na spotkaniach z animatorem lokalnym od początku trwania projektu w imieniu mieszkańców wsi wychodziła z inicjatywą stworzenia miejsca, które służyłoby częstszym spotkaniom lokalnej społeczności Lubiany, gmina Pełczyce.

Odsłony: 571

Mimo utrudnień jakie wynikają z sytuacji pandemii w kraju, grupa inicjatywna i wolontariusze ze Stołecznej, gmina Trzcińsko-Zdrój w dniu 30.12.2020 r. zakończyli swoje zadanie „Bujamy w obłokach-doposażenie  placu zabaw we wsi Stołeczna”.

Odsłony: 539

Dobiegła końca kolejna inicjatywa w gminie Trzcińsko-Zdrój. W ostatni piątek dnia 04.09.2020r. zawitaliśmy do Stołecznej aby dokonać otwarcia inicjatywy pn. „Stołeczna biesiada na bis - altany wolnostojące we wsi Stołeczna”.

Odsłony: 802

W ostatni weekend wakacji, w sobotę dnia 29.08.2020r. pojawiliśmy się w Rybakach (Gmina Recz), aby dokonać otwarcia zakończonej inicjatywy pn. „Altana wolnostojąca” – miejsce integracji.  Podziękowania od Starosty Powiatu Choszczeńskiego i członka Zarządu  Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”  Pani Wioletty Kaszak oraz Sekretarza Gminy Recz i członka Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” Pana Piotra Bohdziewicza,

Odsłony: 621

W ostatnie dni wakacji odbyło się otwarcie kolejnej inicjatywy !!! Tym razem byliśmy w Gminie Choszczno. W dniu 28 sierpnia o godzinie 11:00 nastąpiło otwarcie placu zabaw „Maluszek” przy Murze Południowym w Choszcznie. Grupa inicjatywna z liderem Panem Piotrem Wierzbą oraz wolontariusze z wielkim zaangażowaniem brali udział we wszystkich czynnościach zmierzających do zrealizowania zadania. Za kwotę 18 tys. na plac zabaw „Maluszek” zakupiono urządzenia : zestaw metalowy – domek z podestem i ślizgawką, huśtawkę pojedynczą z siedziskiem huśtawkowym gumowy koszyk, bujak dinozaur, przekładaniec (element edukacyjny).

Odsłony: 655


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.