Otwarcie Placu Zabaw „ Przedszkolak”

Drukuj
środa, 24 czerwiec 2020 Michał Kasprzak Kategoria: Lipiany Odsłony: 685

Kolejne otwarcia kolejnych inicjatyw !!! Tym razem Gmina Lipiany.  W dniu 22 czerwca o godzinie 10:00 nastąpiło otwarcie Placu Zabaw „ Przedszkolak” i o godzinie 12:00  Placu Zabaw „ Uczniak” przy ulicy Sienkiewicza w Lipianach. Mieszkańcy, w tym wolontariusze z wielkim zaangażowaniem brali udział we wszystkich czynnościach zmierzających

do zrealizowania zadania. Za kwotę 18 tys. zakupiono urządzenia na Plac „Przedszkolak” : zestaw do zabawy ze ślizgawką, mostkiem, rurą, elementami edukacyjnymi dla dzieci, bujak i huśtawkę wagową oraz na Plac „Uczniak” :  zestaw do zabawy, ślizgania i wspinaczki dla dzieci, huśtawkę podwójną i bocianie gniazdo.

Na uroczyste otwarcie przybyli wszyscy, którzy przyczynili się do powstania miejsc zabawy dla młodszych i starszych dzieci: mieszkańcy Lipian w tym członkowie grupy inicjatywnej z liderem, wolontariusze,  operator lokalny, burmistrz miasta Lipiany Pan Bartłomiej Królikowski, członek Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” Pan Wiesław Sienkiewicz, animatorzy i facylitatorzy projektu. Za czynny i aktywny udział w realizacji przedsięwzięcia uczestnicy projektu zostali wyróżnieni podziękowaniami i drobnymi upominkami.

Inicjatywy podejmowane przez mieszkańców w ramach projektu” Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” mają służyć ich aktywizacji, a przez to większej integracji społecznej.

   Projekt 7.1 „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ  2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,  realizowany przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza na terenie 8 gmin  ( Trzcińsko- Zdrój, Boleszkowice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Pełczyce, Recz, i Choszczno).                  

Tagged Under