Nabór nr 3/2017/G

Posiedzenia zwołano zgodnie z rozdziałem IV Regulaminu Rady i rozpoczęto 29. stycznia 2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” LGD.
Dotyczyło oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w ramach zakresu „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”

Odsłony: 1880

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” LGD informuje, że decyzją Pani Przewodniczącej Rady, kolejne posiedzenie dotyczące wyboru operacji do powierzenia grantu, pn. Centra Przedsiębiorczości Lokalnej oraz wyboru do realizacji operacji własnych, pn. Nabór I (Kampania – wzrost rozpoznawalności Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”) i Nabór II (TILiA w Gminie Recz) odbędzie się 29.01.2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Stowarzyszenia, przy ul. Sądowej 8, w Barlinku.

Odsłony: 2503

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza", informuje o posiedzeniu Rady LGD, zwołanym na 15. stycznia 2018 r., na godz. 11:30.
Posiedzenie zwołuje się celem oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru:

Odsłony: 2976

Projekt grantowy pn. „Centra Przedsiębiorczości Lokalnej”.

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Odsłony: 3353


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.