02 czerwca 2022 r. w siedzibie biura Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza” w Barlinku doszło do podpisania umów w ramach projektu grantowego pn.: ,,Bioróżnorodność nasze przetrwanie''.

Zakres projektu to: Ochrona zasobów wodnych i akwakultury  w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” PO Rybactwo i Morze 2014-2020

Stowarzyszenia które uzyskały dofinansowanie w ramach zawartych umów to:

- Anguilla Choszczno;

- Aquarius Barlinek;

- Myśliborski Klub Motorowodny i Narciarstwa Wodnego ,,HARPUN” w Myśliborzu;

- Ochotnicza Straż Pożarna w Pełczycach;

- Ochotnicza Straż Pożarna w Karsku;

- Klub Żeglarski ,,Sztaksel” Pełczyce.

Gratulujemy naszym beneficjentom i trzymamy mocno kciuki za realizację tego wspaniałego  przedsięwzięcia!

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.