Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” realizuje projekt  „Akademia promocji Leader- TY”. Partnerami projektu są: Kauno Rajono Vietos Veiklos Grupė , Stowarzyszeniem „Lider Pojezierza”, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska".

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poszukujemy uczestników projektu:

- osób młodych ( 18-29 lat),

- posługujących się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym,

- zaangażowanych w budowanie społeczeństwa obywatelskiego i w rozwój  obszarów wiejskich oraz w działalność społeczna lub biznesową.

- posiadających miejsce zamieszkania na obszarze LGD,

- posiadające aktualny Unijny Certyfikat Covid.

Czas trwania projektu : od marca 2022 do maja 2023 r.

Dla Uczestników oferujemy:

- warsztaty na obszarach każdej LGD, zajęcia związane będą z przedsiębiorczością, umiejętność wykorzystania zasobów lokalnych, prawem i przepisami UE i prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie umiejętności finansowania projektów unijnych, warsztaty obsługi programów komputerowych. Udział w tworzeniu aplikacji Akademii oraz jej modyfikacji.

W ramach projektu planujemy atrakcje:

- warsztaty kowalstwa artystycznego w Kuźni Zoriabresk w Koszęcinie,

- warsztaty tradycyjnej kuchni śląskiej z poczęstunkiem Karczma -Koszwice,

- wyjazd do Litewskiego Partnera projektu: Kauno Rajono Vietos Veiklos Grupė- Litwa, przejazd, wyżywienie, zakwaterowanie - koszty pokrywa organizator wyjazdu,

- zwiedzanie i próbowanie produktów lokalnych,

- zwiedzanie Zamku w Toszku i wiele innych.

Proces rekrutacji uczestników prowadzi biuro LGD „Lider Pojezierza”, ul. Aleja 1 Maja 6, 74-320 Barlinek. 

Osoba do kontaktu:

Ireneusz Kostka, tel. kom.: 601 806 626

Decyduje data zgłoszenia ( nabór kart zgłoszeniowych trwa od 14.02.2022 r. do 15.04.2022 r.)

Zapraszamy do udziału !!!

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.