Przestrzeń Aktywności Lokalnej

Uwaga, uwaga! Przedłużamy termin zgłoszeń na nasz Rodzinny Rajd Rowerowy z Liderem Pojezierza do 17.04.2024 r.!

Odsłony: 47

Zapraszamy na Rodzinny Rajd Rowerowy z Liderem Pojezierza, który odbędzie się dnia 11 maja 2024 roku o godzinie 10:00, zbiórka i start w Zamęcinie przy Miejscu Odpoczynku Rowerzystów. Karty zgłoszeniowe należy wypełnić i dostarczyć do dnia 12.04.2024 r. szczegóły dotyczące zgłoszenia znajdują się w Regulaminie Rajdu. Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania.

Odsłony: 52

Trwa II etap projektu współpracy pn. „Przestrzeń Aktywności Lokalnej”. Kolejne prace dotyczą budowy Miejsc Odpoczynku Rowerzystów (MOR) w miejscowościach : Pełczyce, Zamęcin (gmina Choszczno) oraz Góralice (gmina Trzcińsko-Zdrój). Poniżej foto-relacja z etapu prac.

Odsłony: 96

W dniu 31.10.2023r. I etap projektu współpracy pn. „Przestrzeń Aktywności Lokalnej” został zakończony. W wyniku jego realizacji na obszarze działania Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” powstały 3 Miejsca Odpoczynku Rowerzystów (MOR) w miejscowościach tj.: Dzikowo (gmina Barlinek), Namyślin (gmina Boleszkowice), Lipiany.

Odsłony: 136

Projekt pn.: „Przestrzeń Aktywności Lokalnej” nabiera tempa. W miejscach przeznaczonych pod MOR-y rozpoczęły się prace budowlane polegające na utwardzeniu podłoża, na którym zostaną wzniesione wiaty wraz z wyposażeniem w: stacje napraw rowerów, ławki parkowe, stojaki na rowery, oświetlenie solarne, stół piknikowy, kosze na śmieci, monitoring).

Odsłony: 369


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.