Projekt współpracy pn.: „Przestrzeń Aktywności Lokalnej” został ukończony. W ramach projektu Partner 1 zrealizował zadanie polegające na wybudowaniu 6 MOR-ów – Miejsc Odpoczynku Rowerzystów, w miejscowościach: Zamęcin, Pełczyce, Dzikowo, Lipiany, Góralice i Namyślin.

Koszt jednego MOR to około 120 000,00 złotych. MOR-y zostały wyposażone w następujące elementy: drewniane altany, stacje napraw rowerów, ławo-stoły, ławki, lampy solarne, kamery typu foto-pułapka, kosze na śmieci do segregacji odpadów, stojaki na rowery, wielkoformatowe ścianki promujące projekt i tablice informacyjne. Został również zorganizowany Rodzinny Rajd Rowerowy z Liderem Pojezierza.

Innowacyjność operacji polegała na wdrożeniu udoskonalonego produktu turystycznego, który pozwoli na kompleksową obsługę rowerzystów podróżujących szlakami rowerowymi, m. in. Trasa Pojezierzy Zachodnich. Zrealizowana operacja podniosła komfort podróżowania, wzmocniła integrację społeczności lokalnej w zakresie podróży rowerowych oraz podniosła standard tras rowerowych na terenie LGD.

Projekt został zrealizowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt.: „Przestrzeń Aktywności Lokalnej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

 

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.