Trasa Megalityczna - Wrota Czasu

Relacja Pani Archeolog Agnieszki Budzikowskiej: ,,Kropla drąży skałę. Pozwolę sobie na osobistą refleksję. Grobowcami megalitycznymi na Pomorzu Zachodnim zajmuje się od 2010 roku. Od początku byłam przekonana, że powinny stać się ważnym elementem promocji dziedzictwa archeologicznego regionu. Przez wiele lat ten pomysł nie zyskiwał zrozumienia, dziesiątki rozmów, odbijania się od drzwi, ale w końcu się udało. To pokazuje, że warto walczyć i prawdopodobnie już w tym roku będziemy mogli zwiedzać skansen archeologiczny w Dolicach”.

Odsłony: 380

W ramach projektu „Budowa trasy megalitycznej - Wrota Czasu” na Wiśniowej Polanie w Dolicach budowany jest megalityczny grobowiec oraz drewniana wiata i miejsce na ognisko. Na „Wiśniowej Polanie” w Dolicach

Odsłony: 272

15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) w Pałacu przy Ogrodzie dendrologicznym w Przelewicach, doszło do podpisania umowy w ramach projektu współpracy ,,Trasa megalityczna – Wrota Czasu”.

Odsłony: 22675

Z przyjemnością informujemy, że Uniwersytet Szczeciński objął patronat nad projektem współpracy pt. "Trasa Megalityczna". Partnerami przedsięwzięcia są: Stowarzyszenie Lider Pojezierza, Stowarzyszenie WIR - Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Nadleśnictwo Choszczno i Gmina Dolice. Pierwszym etapem projektu jest budowa repliki grobowca megalitycznego w Dolicach (!), której rozpoczęcie planowane jest latem tego roku. Opiekę merytoryczną nad zadaniem sprawuje dr Agnieszka Matuszewska z Katedry Archeologii US.

Odsłony: 299


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.