Przybywa oznakowanych miejsc w pakietach turystycznych realizowanych w ramach projektu współpracy pn. "Marka Turystyczna- Sieć Ekomuzea". Tym razem Chwarszczany. Pakiet Zakony Pojezierza. 

"Stoi kaplica taka, jaką ją templariusze stworzyli i czeka, aby ktoś odczytał zakodowany w niej przekaz. Nie jest łatwo skomunikować się za pomocą, wydawać by się mogło uniwersalnego, języka architektury z minionymi wiekami. Wiadomość nadana w średniowieczu jest nieczytelna, zagmatwana, nie do końca zrozumiała, choć mocno wyartykułowana w cegle", z którego jest wykonana. 

Została sama, po renowacji. Kryje również legendy Templariuszy i Joannitów kolejnych użytkowników komandorii. Dookoła pod ziemią nieodkryte pozostałości po potędze, która została zniszczona prze zakusy rządnych władzy i pieniędzy ówczesnych włodarzy. 

Charakterystyczne dwie wieże jedyna taka forma architektoniczna jak zachowała się na świecie. Wieże mają upamiętnić Królestwo Jerozolimy. Budowla oflankowana dwoma wieżami do złudzenia przypomina wyobrażenia Jeruzalem iluminowane na średniowiecznych miniaturach.   

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.