Marka turystyczna - sieć ekomuzów - międzynarodowy projekt współpracy.

Partnerzy:

 • Lider Pojezierza - koordynator projektu,
 • Wiejska Inicjatywa Rozwoju - "WIR",
 • Asociatia GAL Tara Gugulanilor z Rumunii,
 • Zieloną Dolina Odry i Warty,
 • Lokalną Grupa Działania Zielone Światło,
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska",
 • Razem 6 partnerów. 

Koncepcja utworzenia Ekomuzeum i sieci tych ekomuzeów w ramach projektu współpracy narodziła się już w 2018 r. podczas realizacji międzynarodowych projektów współpracy i spotkania LGD w Kielcach w 2018 roku oraz podczas projektu realizowanego w ramach KSOW przez jednego z partnerów niniejszej umowy partnerskiej, którego celem był wyjazd studyjny do Ekomuzeum Doliny Noteci. 

“Ekomuzeum to nie jedno miejsce, a sieć rozproszonych w terenie obiektów, które wspólnie tworzą żywą kolekcję, gdzie przyroda, kultura i historia są prezentowane wspólnie, w miejscu ich pierwotnego występowania”

Wraz z partnerami ustaliliśmy, że utworzymy wspólną markę turystyczną - Sieć Ekomuzeów, które będą łączyły atrakcje turystyczne i kulinarne. Projekt ma oddziaływać na wszystkie zmysły turysty, który usłyszy, zobaczy, poczuje, posmakuje i dotknie. Kluczowym zasobem w budowaniu Sieci Ekomuzeów są zasoby przyrodnicze, geograficzne, kulinarne i kulturowe Partnerów Projektu.

W ramach projektu powstaną pakiety turystyczne, czyli kompletne propozycje dla turysty, mieszkańca obszaru, który chciałby poznać historię swojej małej ojczyzny. W ramach Projektu Partnerzy zamierzają zrealizować następujące główne zadania: 

 1. Przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej ekomuzeów, w tym:
 • opracowanie wspólnego logotypu, co realizujemy w ramach ogłoszonego właśnie konkursu,
 • zinwentaryzowanie zasobów będących trzonem tworzonego Ekomuzeum,
 • wydanie materiałów informacyjno - promocyjnych,
 • zakup gadżetów na targi i rożnego rodzaju imprezy promocyjne
 • utworzenie infrastruktury turystycznej ekomuzeów (oznakowania sieci tworzących ekomauzea). Ujednolicone tablice informacyjne.
 • opracowanie od 3 do  5 pakietów turystycznych ekomuzeów dla każdego LGD
 • Organizacja konkursu dla mieszkańców na opracowanie propozycji wycieczek w postaci wyjazdów studyjnych; 
 • Umieszczenie powstałych pakietów turystycznych na stronach www i w aplikacji www.westisthebest.pl,
 • opracowanie wspólnego filmu promującego projekt. 
 • przeprowadzenie promocji ekomuzeów w mediach
 • zorganizowanie konferencji podsumowującej realizację projektu współpracy
 • zorganizowanie wyjazdów oraz przygotowanie wystawy na międzynarodowych targach turystycznych oraz udział w targach i wydarzeniach targowych w kraju, promowanie projektu poprzez utworzenie stoiska podczas imprez lokalnych (chcemy na to przeznaczyć niewielki budżet)
 1. Wymiana wiedzy i doświadczeń w procesie zarządzania i promocji ekomuzeów, w tym:
 • Przeprowadzenie szkolenia dotyczącego zarządzania projektem z lokalnymi organizacjami turystycznymi i promocją turystyczną. Zorganizowanie wzajemnych wizyt studyjnych, 
 • zaangażowanie społeczności lokalnej w tworzeniu informacji o zasobach poprzez organizowanie spotkań, szkoleń oraz warsztatów i angażowanie osób starszych  do odtworzenia tradycyjnych zwyczajów i produktów przekazywanych z pokolenia na pokolenie mieszkających na danym obszarze.
 1. Zakup narzędzi wspomagających proces zarządzania i promocji ekomuzeów, w tym:

- Tworzenie portalu internetowego dotyczącego ekomuzea lub aktualizacja aplikacji powstałych z projektów współpracy partnerów projektu www.westisthebest.pl, zakup namiotów oraz jego wyposażenia dla każdego partnera. 

I wiele innych działań wspomagających naszych mieszkańców w sektorze społecznym, publicznym i gospodarczym.  

Kolejne informacje niebawem. 

 

Partnerzy projektu

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza"

www.liderpojezierza.pl

tel. +48501652083  

tel/fax +48957460360

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin i załaczniki.docx)Regulamin i załaczniki[ ]35 kB
Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.