W dniu 29.07.2020 roku partnerzy projektu podpisali umowę z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego na realizacje projektu współpracy . W imieniu Samorządu umowę podpisał Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Olgierd Kustosz. W imieniu partnerów projektu umowę podpisali przedstawiciele Zarządów LGD. 
Partnerzy realizować będą projekt współpracy pn. „Marka turystyczna - sieć Ekomuzea"  w ramach działania  "Wdrażanie projektów współpracy" dyrektywa UE 1303 art 35 ust. 1 p.c
 
Koncepcja utworzenia Ekomuzeum i sieci tych ekomuzeów w ramach projektu współpracy narodziła się już w 2018 r. podczas realizacji międzynarodowych projektów współpracy i spotkania LGD w Kielcach w 2018 roku oraz podczas projektu realizowanego w ramach KSOW przez jednego z partnerów niniejszej umowy partnerskiej, którego celem był wyjazd studyjny do Ekomuzeum Doliny Noteci.
 
"Ekomuzeum to nie jedno miejsce, a sieć rozproszonych w terenie obiektów, które wspólnie tworzą żywą kolekcję, gdzie przyroda, kultura i historia są prezentowane wspólnie, w miejscu ich pierwotnego występowania". Utworzona zostanie sieć tzw. ekomuzeów, która będzie łączyła atrakcje turystyczne i kulinarne Będzie oddziaływała na wszystkie zmysły turysty. Turysty, który usłyszy, zobaczy, poczuje, posmakuje i dotknie.
 
Kluczowym zadaniem operacji będzie korzystanie z zasobów przyrodniczych, geograficznych, kulinarnych i kulturowych Partnerów Projektu poprzez utworzenie pakietów turystycznych. Pakiet turystyczny to wszystkie dobra materialne i usługi, z których korzysta turysta wspólnie z mieszkańcami, atrakcyjność i atmosfera miejsca pobytu oraz miejscowa gościnność, a w szczególności nastawienie i zachowanie osób obsługujących turystę. Dlatego zaczynamy wspólna pracę z mieszkaniami obszarów na których działamy. Razem z nimi opracujemy pakiety turystyczne. Będą żywą najważniejszą częścią tych pakietów. 
 
Uczestnikami projektu jest sześć Lokalnych Grup Działania: Stowarzyszenie Lider Pojezierza - lider projektu, Stowarzyszeniem „WIR" – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Asociatia GAL Tara Gugulanilor z Rumuni, Zieloną Dolina Odry i Warty, Lokalną Grupą Działania Zielone Światło i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska". Zagranicznym partnerem projektu jest LGD Tara Gugulanilor.
Lokalna Grupa Działania ŢARA GUGULANILOR prowadzi swoją działalność w zachodniej części Rumunii, na terenie 16 gmin oraz miasta z okręgu Caraş-Severin, położonego wokół gminy Cransebeş (Oţelu Roşu, Armeniş, Băuţar, Bolvaşniţa, Buchin, Bucoşniţa, Constantin Daicoviciu, Copăcele, Glimboca, Marga, Obreja, Păltiniş, Sacu, Slatina-Timiş, Teregova, Turnu Ruieni, Zăvoi) oraz gminą z okręgu Timiş (Criciova). Terytorium objęte Lokalna Strategią Rozwoju to jednorodna przestrzeń wyznaczona przez miejscowości Criciova na północnym zachodzie, Teregova na południu i Băuţar na wschodzie.  Terytorium to zajmuje powierzchnię 2291,46 km² i liczy 51 827 mieszkańców. Mikroregion ŢARA GUGULANILOR graniczy od północy z miejscowością Bârna, okręg Timiş, od południa z miejscowością Domaşnea, okręg Caraş-Severin, na wschodzie z miejscowością Sarmisegetusa, okręgiem Hunedoara i na zachodzie z miejscowością Brebu w okręgu Caraş-Severin.
 
Działania objęte projektem będą realizowane w każdej LGD. 
 
Cele wspólnego projektu:
- wspieranie zrównoważonego rozwoju turystyki opartej na działaniach rozwijających rynek zbytu produktów i usług lokalnych. Operacja będzie bazowała na usługach, inicjatywach i przedsięwzięciach wykorzystujących lokalne dziedzictwo kulturowo-historyczne.
 
- wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych poprzez powiązanie społecznej aktywności i kreatywności z już utworzoną infrastrukturą rekreacyjną, sportową, turystyczna i kulturalną z zaangażowaniem lokalnej społeczności i powstałego potencjału wytworzonego przez przedsiębiorców z zakresu usług turystycznych i wokół turystycznych obsługujących cały ruch turystyczny
 
- stworzenie warunków do powstania nowych miejsc pracy oraz ich utrzymania oraz warunków do rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR. 
 
Podstawowym celem projektu współpracy pn.  „Marka turystyczna - sieć Ekomuzeów" są działania na rzecz promocji turystyki na obszarach wiejskich w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań z zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
 
Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.