Darmowa aplikacja ,,West Is The Best” prowadzi użytkownika przez dwanaście atrakcyjnych turystycznie regionów Polski zachodniej.

Turysta odwiedzający region znajdzie w aplikacji rozbudowaną bazę obiektów wraz z nagraniami audio oraz kilkaset tras turystycznych, po których może nawigować w trybie offline. Ciekawym modułem są także gry terenowe oraz geocaching, które uatrakcyjniają pobyt w tych malowniczych okolicach.

Więcej szczegółów o ,,West Is The Best” znajdziecie Państwo w najnowszym wydaniu biuletynu ,,Merkuriusz Dębnowski” (nr 11/2019r.), który jest też do pobrania w wersji PDF na stronie internetowej:

https://www.biblioteka.debno.com.pl/strony/menu/95.dhtml.

Polecamy!

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.