Aktualności - najnowsze informacje

Jako mieszkańcy Sołectwa Płońsko w końcu doczekaliśmy się dnia, gdy możemy ruszyć z modernizacją naszej świetlicy wiejskiej. Przez bardzo wiele lat staraliśmy się o to, aby nasza świetlica tętniła życiem i służyła naszej społeczności. Przez długi czas prace modernizacyjne były niemożliwe z uwagi na nieuregulowany stan własności świetlicy.

W kwietniu tego roku zarząd naszej jednostki podjął się bardzo trudnego zadania gminnego. Postanowiliśmy, że będziemy jako OSP Płońsko ubiegać się o dotację do modernizacji naszej świetlicy za pośrednictwem LGD Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza” .

Dzięki zaangażowaniu wielu osób, a w szczególności mieszkańców naszego sołectwa udało się nam złożyć wniosek o przyznanie dotacji i doprowadzić go szczęśliwego podpisania umowy dotacyjnej.

To dziś Prezes druh Bogusław Pokorski w imieniu Zarządu OSP Płońsko podpisał z Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Kustoszem

umowę na wsparcie finansowe do modernizacji naszej świetlicy na kwotę 38.0000,00 złotych. Wkład własny do tego projektu stanowić będzie praca naszych wolontariuszy: członków OSP Płońsko i mieszkańców sołectwa.

Nie udałoby się pozyskać tego wsparcia bez pomocy i bezinteresownej pracy wielu życzliwych nam osób, w tym naszego Urzędu Gminy Przelewice.

Uzyskana dotacja pozwoli nam m. in. na dokonanie wymiany pokrycia i docieplenie dachu, wymianę podłogi, montaż nowej instalacji elektrycznej wraz wentylacją oraz montaż elektrycznego ogrzewania.

Świetlica po modernizacji będzie stanowić infrastrukturę turystyczno-integracyjną zarówno dla mieszkańców naszego sołectwa, gminy Przelewice jak i mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza”.

Wielkie podziękowania dla Wicestarosty Ewa Gąsiorowska-Nawój, która nas przeprowadziła przez cały proces aplikowania o dotację oraz wsparcie merytoryczne naszego Wicemarszałka Olgierda Kustosza.

Trzymajcie za nas kciuki w realizacji tego zadania i zapraszamy wszystkich do pomocy. Przed nami dużo pracy, ale nie boimy się tego. Dobrze wiemy, że nasza OSP może liczyć na pomoc wielu z Was.

Foto i tekst:

OSP Płońsko - Nasz Beneficjent

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.