Akademia promocji Leader - TY

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” realizuje projekt  „Akademia promocji Leader- TY”. Partnerami projektu są: Kauno Rajono Vietos Veiklos Grupė , Stowarzyszeniem „Lider Pojezierza”, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska".

Odsłony: 2141

30.11.2021 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego podpisano umowę na realizację projektu pn. ,,Akademia promocji Leader – TY”. Umowę parafował Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz przy udziale Pana Krzysztofa Wiklaka i Ireneusza Kostki (Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza”) oraz Pani Anny Koryckiej- Kozioł (Wiceprezes Stowarzyszenia ,,Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”.

Odsłony: 869


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.