• Witaj na stronie internetowej "Lidera Pojezierza"!
  • Mobilna aplikacja turystyczna "Polskie Trasy"
    Zapraszamy do zwiedzania najciekawszych i uroczych zakątków naszego obszaru
  • Zrealizowałeś projekt w ramach PROW lub PO RiM?
    Prześlij do nas informację na ten temat w celu umieszczenia projektu na Mapie Dobrych Praktyk!

 

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa (FER), który jest kontynuacją Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.


Zobacz więcej

Aktualności - najnowsze informacje

Serdecznie zapraszamy na Letnią Biesiadę Pełczycką. 

Odsłony: 4789

W dniach 20 i 25.06.2024 r. w biurze Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” odbyły się posiedzenia Komisji Rewizyjnej, której Przewodniczącym jest Pan Bogdan Wojciech Brzustowicz. W posiedzeniach wzięły też udział Panie: Magdalena Baczyńska-Seifert i Mariola Dębecka, które wchodzą w skład Komisji Rewizyjnej. Komisja kontrolowała działalność Stowarzyszenia pod względem celowości, rzetelności, gospodarności i zgodności dokumentów ze stanem faktycznym.

Odsłony: 6056

W dniu 25 czerwca 2024 r. Prezes Krzysztof Wiklak wraz z Wiceprezesem Ireneuszem Kostką podpisali umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w oddziale w Poznaniu. Umowa dotyczy dofinansowania w ramach działania Wsparcie przygotowawcze w zakresie Priorytetu 3.

Odsłony: 6816

W Dębnie oddano do użytku miasteczko do nauki przepisów ruchu drogowego dla dzieci. Nowy obiekt, zlokalizowany na terenie rekreacyjnym przy plaży miejskiej, stał się już świetną atrakcją dla najmłodszych mieszkańców gminy. Zadanie mogło być zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych.

Odsłony: 8073

14 czerwca 2024 r. mieliśmy ogromną przyjemność uczestniczyć w spotkaniu w Gminie Myślibórz. Spotkanie odbyło się w Pensjonacie nad Jeziorem w Myśliborzu i dotyczyło przede wszystkim ogólnych zasad udzielania wsparcia w ramach Programów: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 (FER) oraz Zasad przyznawania pomocy wynikające z zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 PS WPR.

Odsłony: 6873

12 czerwca 2024 r. mieliśmy ogromną przyjemność uczestniczyć w spotkaniu w Gminie Choszczno. Spotkanie odbyło się w Choszczeńskim Domu Kultury w Choszcznie i dotyczyło przede wszystkim ogólnych zasad udzielania wsparcia w ramach Programów: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 (FER) oraz Zasad przyznawania pomocy wynikające z zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 PS WPR.

Odsłony: 6324

11 czerwca 2024 r. mieliśmy ogromną przyjemność uczestniczyć w spotkaniu w Gminie Boleszkowice. Spotkanie odbyło się w Pensjonacie ,,Nowy Młyn” w Namyślinie i dotyczyło przede wszystkim ogólnych zasad udzielania wsparcia w ramach Programów: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 (FER) oraz Zasad przyznawania pomocy wynikające z zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 PS WPR.

Odsłony: 6298

Termin: 14.06.2024 r. (piątek), godzina 11:00-14:00.
Miejsce: Spotkanie odbędzie się 14.06.2024 r. w Myśliborzu, w ,,Pensjonacie nad Jeziorem”,
ul. Marcinkowskiego 12, 74-300 Myślibórz.
Parking: auto można zaparkować bezpośrednio przed budynkiem pensjonatu lub w okolicy plaży i jeziora.

Odsłony: 5597

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.