W ramach podpisanego jesienią w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym przez cztery niemieckie i pięć polskich lokalnych grup działania porozumienia dla rozwoju Pomorza Zachodniego w kolejnej perspektywie finansowej 2021-2027 uczestniczyliśmy w spotkaniu dotyczącym alternatywnych, odnawialnych źródeł energii.

Polscy i niemieccy uczestnicy wyjazdu studyjnego do Szczecina – ECOSZCZECINA – byli prawdziwie zaskoczeni najnowocześniejszymi inwestycjami proekologicznymi, które zmieniły Szczecin z zapóźnionego cywilizacyjnie miasta – jednego z największych trucicieli Bałtyku – w miasto spełniające najwyższe europejskie standardy ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami i oczyszczania ścieków. Zwiedziliśmy oczyszczalnię ścieków „Pomorzany” z biogazownią, Eco-Generator – elektrociepłownię, w której paliwem, zamiast tradycyjnego w Polsce węgla kamiennego są bezużyteczne, nie nadające się do segregacji odpady komunalne. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów wytwarza energię elektryczną i cieplną dla wielu tysięcy mieszkańców Szczecina. Na koniec zwiedziliśmy Ekoport – nowoczesny punkt selektywnej zbiórki odpadów z nietuzinkową galerią – Galerią Szpargałek, gdzie niektóre odpady otrzymują drugie życie. Dochód z ich sprzedaży w całości wspiera wybrane przez nabywców organizacje pożytku publicznego.

Tekst i Foto:
Małgorzata Krysiak
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie WIR – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

 

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.