Aktualności - najnowsze informacje

Tworzenie miejsc odpoczynku w miejscowościach: Breń, Kolsk, Ostromęcko i Górzno - zagospodarowanie obszarów atrakcyjnych turystycznie w Gminie Bierzwnik.

"Tworzenie miejsc odpoczynku w miejscowościach: Breń, Kolsk, Ostromęcko i Górzno - zagospodarowanie obszarów atrakcyjnych turystycznie w Gminie Bierzwnik" zrealizowany W ramach realizacji zadania pod nazwą: "Tworzenie miejsc odpoczynku w miejscowościach: Breń, Kolsk, Ostromęcko i Górzno - zagospodarowanie obszarów atrakcyjnych turystycznie w Gminie Bierzwnik" utworzono w czterech miejscowościach Gminy Bierzwnik: Górzno, Ostromęcko, Breń i Kolsk, strefy odpoczynku i aktywności fizycznej oraz integracji społeczności lokalnej.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020, za pośrednictwem biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza”.

W miejscowości Breń powstało ogólnodostępne miejsce przeznaczone
do odpoczynku, spotkań, integracji i organizacji przedsięwzięć dla mieszkańców poprzez budowę dwóch wiat oraz wyposażenie miejsca w grill i piaskownicę dla dzieci. Podłoże wiat zostało wykonane z kostki polbruk by zapewnić bezpieczeństwo osobom korzystającym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wiaty zostały wyposażone w lampy led z panelami solarnymi.

Kolejna strefa relaksu dla społeczności lokalnej została utworzona w miejscowości Kolsk. Wybudowano wiatę, z podłożem wykonanym z kostki polbruk, wyposażoną również w solarne lampy led.

W miejscowości Górzno utworzono ogólnodostępne miejsce przeznaczone
do aktywności fizycznej dla mieszkańców - siłowni zewnętrznej - poprzez montaż dwóch urządzeń 2 w 1 do ćwiczeń takich jak: surfer i twister oraz biegacz i orbitrek, które usytuowane zostały przy istniejącej już wiacie oraz placu zabaw.

W ramach realizacji ww. projektu miejscowość Ostromęcko otrzymała plac zabaw dla najmłodszych członków społeczności lokalnej.

Wszystkie miejsca wyposażono również w pojemniki na odpady o pojemności 120l każdy. Kolorowe pojemniki zapewnią czystość a segregacja odpadów wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska.

Utworzone miejsca są ogólnodostępne dla społeczności lokalnej oraz turystów odwiedzjących ten obszar, w tym społeczności z obszaru LGD Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza”.

Dzięki organizacji przedsięwzięcia całe rodziny w tych miejscowościach będą mogły wspólnie spędzać czas aktywnie i z korzyścią dla swojego stanu zdrowia. Wpłynie to również na aktywizację i równe szanse mieszkańców we wszystkich miejscowościach Gminy Bierzwnik.

Tekst i foto:

Gmina Bierzwnik

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.