Marka turystyczna - Sieć Ekomuzeów

W dniach 1-3 lipca uczestniczyliśmy w bardzo ciekawym wydarzeniu kulturalnym - Święto Śląska. Zespół Pieśni i Tańca Śląsk świętuje co roku swoje urodziny w Koszęcinie, gdzie w pięknym pałacu z urokliwym parkiem ma swoją siedzibę.

Odsłony: 329

Konkurs ,,Marka Lokalna”. Stwórzmy Ją razem! Konkurs został ogłoszony w porozumieniu z pracownikami biura LGD ,,Lider Pojezierza” i LGD ,,Wiejska Inicjatywa Rozwoju” ze Stargardu w ramach projektu współpracy pn. ,,Marka Turystyczna – Sieć Ekomuzea”. Pomysłodawcą idei konkursu i jego zasad, jest LGD ,,Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Odsłony: 483

Projekt Ekomuzea, który realizujemy wraz z naszymi partnerami w kraju: LGD Lider Pojezierza, LGD Wiejska Inicjatywa Rozwoju, LGD Zielone Światło oraz LGD Zielona Dolina Odry i Warty oraz partnerem z Rumunii: GAL Tara Gugulaniolor, ma na celu wzajemną promocję turystyczną naszych obszarów.

Odsłony: 186

Przedstawiciele partnerów projektu współpracy pn. „Marka turystyczna- Sieć Ekomuzea” tj. Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju, LGD „Zielone Światło” w dniach 08-10.02.2022 uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska.

Odsłony: 476


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.