Marka Turystyczna - Sieć Ekomuzea

W miniony wtorek, mieliśmy zaszczyt odwiedzić kolejnego laureata w ramach konkursu ,,Marka Lokalna. Wyróżnienie w kategorii Parki, drzewa, lasy trafiło do ,,Rancho Wesoła Stodoła” w miejscowości Stary Klukom (Gmina Choszczno), które zostało stworzone od podstaw przez Pana Tomasza Kmiecia.

Odsłony: 687

W miniony piątek, mieliśmy zaszczyt odwiedzić kolejnych laureatów w ramach konkursu "Marka Lokalna".

Odsłony: 387

Kolejny punktem na mapie "Marki Turystycznej, Sieć Ekomuzea" to produkty z PASIEKI DZIKI MIÓD w Chwarszczanach. Miejsce i produkt idealnie pasują do pakietu turystycznego "Dawnych rzemiosł ślad". Pasieka Dziki Miód to nie tylko sklep, ale głównie mała, rodzinna pasieka i miodosytnia.

Odsłony: 442

Punkt na mapie "Marki Turystycznej, Sieć Ekomuzea" - pakiet dawnych rzemiosł ślad nie może obejść się bez produktu lokalnego jakim jest masło z mniszka. Masło produkowane jest z mleka krów, które pasą się na niezwykle czystych łąkach w gminie Bierzwnik, a wytwarza je Koło Gospodyń Wiejskich "Pławnisie" z Pławna.

Odsłony: 680

Przybywa oznakowanych miejsc w pakietach turystycznych realizowanych w ramach projektu współpracy pn. "Marka Turystyczna- Sieć Ekomuzea". Tym razem Chwarszczany. Pakiet Zakony Pojezierza. 

Odsłony: 422


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.