Aktualności - najnowsze informacje

 

Przekazujemy Państwu „Dobre praktyki obszaru Lider" zawierające przykłady operacji zrealizowanych za pomocą środków unijnych, pozyskanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. Wnioski na realizowane projekty były składane za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lider Pojezierza".

W miejscu tym chcemy Wam chcemy pokazać przykłady różnych, ciekawych projektów dających wymierne korzyści w postaci: nowych miejsc pracy, aktywnego, zintegrowanego lokalnego społeczeństwa, a co za tym idzie poprawę warunków życia na terenie naszego obszaru objętego LSR. Projekty realizowane były przez różne podmioty: gminy, stowarzyszenia oraz osoby fizyczne.


Obszar objęty LSR to teren działania LGD „Lider Pojezierza" obejmujący 13 gmin z obszaru 4 powiatów (choszczeńskiego – gminy: Bierzwnik, Krzęcin, Recz, Choszczno i Pełczyce, myśliborskiego – gminy: Myślibórz, Dębno, Barlinek, Nowogródek Pomorski, Boleszkowice, pyrzyckiego – Lipiany i Przelewice, gryfińskiego – Trzcińsko Zdrój).


Różnorodność operacji wskazuje na duże zainteresowanie środkami unijnymi i szeroki wachlarz wsparcia realizacji potrzeb lokalnego społeczeństwa. Mamy nadzieję, że już w niedalekiej przyszłości będzie coraz więcej zrealizowanych projektów, którymi będziemy mogli się z Państwem podzielić.

Tworzenie miejsc odpoczynku w miejscowościach: Breń, Kolsk, Ostromęcko i Górzno - zagospodarowanie obszarów atrakcyjnych turystycznie w Gminie Bierzwnik.

Odsłony: 799

,,FARMA KALINA”, to przedsięwzięcie, które wymyślił i zrealizował Damian Rybacki z Łaska (Gmina Bierzwnik), a jego główne hasło to: sport i turystyka.

Odsłony: 1190

"WINDTEL", to prężnie rozwijająca się firma działająca na terenie całej Polski. Przedsiębiorstwo mieści się na terenie naszego obszaru, w mieście Dębno. Podstawowy cel firmy "WINDTEL" to szeroko pojęte doradztwo techniczne z zakresu energetyki, przygotowywanie i realizowanie projektów związanych z energią odnawialną oraz prace badawczo-rozwojowe.

Odsłony: 564

Jako mieszkańcy Sołectwa Płońsko w końcu doczekaliśmy się dnia, gdy możemy ruszyć z modernizacją naszej świetlicy wiejskiej. Przez bardzo wiele lat staraliśmy się o to, aby nasza świetlica tętniła życiem i służyła naszej społeczności. Przez długi czas prace modernizacyjne były niemożliwe z uwagi na nieuregulowany stan własności świetlicy.

Odsłony: 1262

"Timon Tattoo” w Barlinku, to salon tatuażu, założony przez wielkiego pasjonatę tej dziedziny sztuki, czyli Pana Rafała Burchardta i jako kolejny podmiot trafił do bazy Ekomuzea z tytułem ,,Marki Lokalnej”.

Odsłony: 629

Firma ,,LUKPOL” powstała w 2007 jednak jej korzenie sięgają aż lat 90-tych ubiegłego wieku.

Odsłony: 584

Hotel Barlinek to idealne miejsce dla gości przebywających zarówno w podróży służbowej jak i na wakacjach z rodziną. Zachwyca urzekającym widokiem na jezioro Barlineckie, komfortowymi warunkami i przepyszną kuchnią.

Odsłony: 1399

Firma ,,Pasieka Dziki Miód” wzięła udział w naborze pn.: ,,Rozwijanie Działalności Gospodarczej” (1/2019/RDG), organizowanym przez Stowarzyszenie ,,Lider Pojezierza”, a głównym celem operacji było: Poszerzenie oferty turystycznej w dziedzinie enoturystyki: stworzenie 4 miejsc noclegowych, innowacyjnego tamproomu- miejsca degustacji,

Odsłony: 559


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.