Zapytania Ofertowe

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” z siedzibą przy ul. Sądowej 8, 74-320 Barlinek zwraca się  z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zadań w zakresie przygotowania dokumentacji, budowy infrastruktury turystycznej, prac artystycznych  i obsługi w ramach Międzynarodowego Projektu Współpracy „Jie skrenda” zgodnie z złączoną specyfikacją ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” zaprasza do przesyłania odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące:
Zorganizowanie wyjazdu studyjnego na trasie Szczecin – Suwałki (Sejny) i objazd – Kowno i objazd – Wilno – Troki - Szczecin.

Treść zapytania ofertowego, wraz z załącznikiem znajduje się do pobrania poniżej.

Załączniki:
Pobierz plik (zalacznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego-Suwalki-Kowno.pdf)Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego[Plik .PDF]267 kB
Pobierz plik (zapytanie-ofertowe-Suwalki-Litwa.pdf)Zapytanie ofertowe[Plik .PDF]367 kB

ZAPYTANIE O CENĘ

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” z siedzibą przy ul. Sądowej 8, 74-320 Barlinek zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie warsztatów i opracowanie filmu w ramach projektu współpracy „Jie skrenda” realizowanych w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” zaprasza do przesyłania odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące wykonania i dostawy materiałów promocyjnych i promocyjno-warsztatowych na potrzeby realizacji operacji pt.: Kampania – wzrost rozpoznawalności Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”. Szczegóły zapytania znajdują się na portalu ogłoszeń ARiMR

 

Link do ogłoszenia: https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#ogloszenia

Nr ID ogłoszenia: 20/18/10/2017

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" zaprasza do przesyłania ofert na usługę gastronomiczno-hotelarską dla 30 osobowej grupy szkoleniowej w terminie 14.-15.09.2017 r.

Treść zapytania o cenę znajduje się do pobrania poniżej.

Załączniki:
Pobierz plik (zapytanie o cenę_miejsce szkolenia 14.15.09.2017.PDF)treść zapytania o cenę[ ]838 kB

Szanowni Państwo,

zwracam się do Państwa z prośbą o przedstawienie odpowiedzi na zapytanie o cenę dotyczące projektu, wykonania i dostawy gadżetów reklamowych z marką LGD,  zgodnych z parametrami wskazanymi w załączniku nr 1 do zapytania o cenę.

Szczegóły zapytania o cenę stanowią załącznik do niniejszego maila.

Odpowiedzi prosimy przesyłać do dnia 14 marca 2017 r. do godz. 11:00.

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" zwraca się z zapytaniem o cenę materiałów biurowych, zgodnych z parametrami wskazanymi w załączniku nr 1 do zapytania o cenę.

Szczegóły zapytania o cenę stanowią załącznik do niniejszego maila.

Odpowiedzi prosimy kierować do dnia 28 lutego 2017 r. do godz. 11:00.

Szanowni Państwo,

zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie odpowiedzi na zapytanie o cenę dotyczące projektu, wykonania i dostawy 6 szt. tablic informacyjnych oraz 13 szt. standów reklamowych z przeznaczeniem do mocowania wewnątrz budynku zgodnych z parametrami wskazanymi w załączniku nr 1 do zapytania o cenę.

Szanowni Państwo,

zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie odpowiedzi na zapytanie o cenę dotyczące usługi polegającej na organizacji pobytu grupy konferencyjnej w liczbie 100 osób w terminie 21 października 2016 r.

Szczegóły zapytania o cenę znajdują się do pobrania poniżej.


Więcej...


Więcej...

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Magdalena Bakalarczyk-Wilk
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 601 806 626
e-mail: specjalista@liderpojezierza.pl
______________________________

Pracownik ds. promocji
Ewa Stolarska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 505 711 328
e-mail: ewales_ry@wp.pl

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Pracownik ds. informatyczno-promocyjnych
Wiktor Różański
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. realizacji zadań
z zakresu funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl
______________________________

Specjalista ds. projektów realizowanych przez LGD lub partnerów zewnętrznych
Leopold Ochalik
tel./faks +48 957460-360
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.