• Witaj na stronie internetowej "Lidera Pojezierza"!
  • Mobilna aplikacja turystyczna "Polskie Trasy"
    Zapraszamy do zwiedzania najciekawszych i uroczych zakątków naszego obszaru
  • Zrealizowałeś projekt w ramach PROW lub PO RiM?
    Prześlij do nas informację na ten temat w celu umieszczenia projektu na Mapie Dobrych Praktyk!

PUNKT KONSULTACYJNY W SPRAWIE BUDOWY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR)


Zobacz więcej

Aktualności - najnowsze informacje

Szanowni Państwo.  Ogłaszamy konkurs fotograficzny pn. ,,Legendy w obiektywie” na profilu społecznościowym Facebook.

Podstawowy warunek uczestnictwa:

W Konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, mieszkające na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju Organizatora, tj.: Barlinek, Bierzwnik, Boleszkowice, Choszczno, Dębno, Krzęcin, Lipiany, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Przelewice, Recz, Trzcińsko-Zdrój (Uczestnicy).

Zasady konkursu:

a) Uczestnik zgłasza tylko 1 fotografię w wersji cyfrowej, w oparciu o regionalną legendę ( w terminie: 15.03.2021 -  30.04.2021 r.).

b) Fotografia musi być wykonana na terenie jednej z wymienionych gmin: Barlinek, Bierzwnik, Boleszkowice, Choszczno, Dębno, Krzęcin, Lipiany, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Przelewice, Recz, Trzcińsko-Zdrój 3. Fotografia powinna przedstawiać/obrazować związek z wybraną przez Uczestnika legendą, odzwierciedlającą historię danego miejsca, tradycję, kulturę, folklor, dziedzictwo regionalne, itp. Wpisującą się w tematykę związaną z:

  • Osadami sprzed 5000 lat – budowle megalityczne;
  • Zakonami Pojezierza – Cystersi, Joannici, Templariusze na terenie Organizatora;
  • Parkami, lasami – legendy związane z naturą;
  • Starymi formami przetwórstwa lokalnego (np. młynami, browarami, winnicami, gorzelniami, folwarkami, masarniami itp.)

c) Wraz ze zdjęciem należy złożyć wypełnioną  podpisaną kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. wraz ze wskazaniem tytułu/autora (jeśli to możliwe), źródła wykorzystanej w  konkursie legendy, a także z wydrukiem lub kopią przedmiotowej opowieści.

d) Przesłana fotografia powinna być w formacie jpg, a dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi. Plik ze zdjęciem nie powinien przekraczać 15 mb.

e) Fotografia powinna być wykonana w terminie trwania konkursu.

Czas trwania konkursu:

15.03.2021 r. – 31.05.2021r.

W konkursie zwycięży:

Osoba, której fotografia otrzyma najwięcej ,,polubieni” (np. ,,Lubię to” czy ,,Super”). Nagrody otrzymają również osoby, które zajmą 2 i 3 miejsce.

W przypadku, gdy Organizator otrzyma sygnał o nieprawidłowościach podczas głosowania (np. podejrzanie dużą liczbę głosów z zagranicznych profili użytkowników Facebooka, może podjąć decyzję o dyskwalifikacji danego Uczestnika).

Nagrody w konkursie:

 1 miejsce: Voucher/ karta podarunkowa o wartości ok. 700 zł do sklepu ze sprzętem elektronicznym;

2 miejsce: Voucher/ karta podarunkowa o wartości ok. 500 zł do sklepu ze sprzętem elektronicznym;

3 miejsce: Voucher/ karta podarunkowa o wartości ok. 300 zł do sklepu ze sprzętem elektronicznym.

Ogłoszenie wyników konkursu:

Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 07.06.2021 r. na stronie internetowej organizatora: www.liderpojezierza.pl oraz na oficjalnym profilu społecznościowym Facebook: Stowarzyszenie ,,Lider Pojezierza”.

 

Powodzenia !

 

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.