W związku z kolejnymi naborami wniosków i  koniecznością aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR) oraz jej załączników, zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie konsultacji przy wprowadzaniu zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju.

Konsultacje obejmują zmiany w następujących załącznikach:

  1. Nr 4 do umowy ramowej Regulamin Rady:
  • Załącznik nr 6a do Regulaminu Rady - Karta oceny operacji wg Lokalnych Kryteriów LGD w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR – rozwijanie działalności gospodarczej – dofinansowanie w ramach PROW
  • Załącznik nr 6b do Regulaminu Rady - Karta oceny operacji wg Lokalnych Kryteriów LGD w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR – rozwijanie działalności gospodarczej – dofinansowanie w ramach PO „Rybactwo i Morze”
  • Załącznik nr 6e do Regulaminu Rady - Karta oceny operacji wg Lokalnych Kryteriów LGD w zakresie rozwoju innowacyjnych źródeł dochodu w kierunku działalności nierybackiej - wsparcie z PO „Rybactwo i Morze”

Dokonanie zmian w ww. załącznikach skutkuje wprowadzeniem analogicznych zmian w pozostałych dokumentach będących integralną częścią LSR.

Propozycje zmian prosimy zgłaszać do biura Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” na formularza zmian
w LSR (do pobrania poniżej), osobiście lub mailowo do dnia 03 października 2018 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Przesłane propozycje zostaną przedstawione i przedłożone Zarządowi stowarzyszenia, który dokona zmian w kryteriach a zamiany zostaną przedstawione i omówione podczas spotkania konsultacyjnego w wyznaczonym przez LGD terminie. O dacie i miejscu zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Magdalena Bakalarczyk-Wilk
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 601 806 626
e-mail: specjalista@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Pracownik ds. informatyczno-promocyjnych
Wiktor Różański
tel./faks +48 957460-360
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. realizacji zadań
z zakresu funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl
______________________________

Specjalista ds. PO RiM
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

Projekt 6.5 "Pojezierze w pracy" - kontakt

Kierownik projektu
Ewa Stolarska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 505 711 328
e-mail: ewales_ry@wp.pl

Trener Pracy
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: pojezierzewpracy@liderpojezierza.pl 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.